Gladiators va hanauna oBrekefeld

0
230
Ovadani voGladiators ovo va tameka omulongo naumwe manga inava hovela okudana noTSV Brekefeld mOndowishi

WINDHOEK – OBrave Gladiators oya hovela nawa etalelopo lavo  kOndowishi eshi va denga mo osipana yo TSV Brekefeld no11-0 poudano wopetameko moWestphalia mOsoondaha.

Omukwatakanithi wetalelopo  nomukulunhuwiliki wopautekenika, Klaus Staerke, okwa ti osipana oya longifa nelitulemo oudano wavo wopetameko ndele tava denge nawa osipana yaavo veedula dili koshi yo 17 yaWestphalia, oudano owa danwa onguloshi ya dileko. “Ofye twa kala hatu ti pii pefimbo loudano aushe okudja petameko ndee hatu tula mo eekola 9 inatu nyamukulwa nando edingonoko lotete alishe.

Oudano owa danenwa pendiki liwa lomaudano laBrekefeld novanhu vefike po 300 ove u wile okutala eshi ovatalelipo tava ulike ounongo nounghulungu wavo.

Staerke okwa weda ko kutya, ovadani ova dana nawa lela nande nee kutya oudano ou owa li ashike woku li pyupyaleka manga petameko wo wa danwa nokasipana kopedu.

“Ohatu pula komesho oko twa teelela omafiyafano oshili eshi hatu ka taalela ovo va hoololwa koWestphalia nosho tuu osipana itiyali yoBundesliga yoVFL Bochum.” ”Eekoola do Gladiators oda pakwa mo okupitila mokufanga nawa kwaThomalina Adams, Amukoto Twelikondjela, Zenatha Coleman, Vistorina Shangula na Magdalene Paulus ovo keshe umwe a paka mo mbali, yeJuliana Skrywer ta manifa oudano nokola imwe.

Komunambelewa Omukundaneki

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here