NBC ota talula oprograma yEwi lyamanguluka

0
243

Ovenduka: Omukuluntuwiliki gwehangano lyokutuma omawi mombepo (NBC) Albertus Aochamub okwati ooprograma adhihe ndhoka hadhi pitike aapulakeni yakuthe ombinga ota dhi talululwa omathimbo nomathimbo, netokolo ota li ka tseyithwa pethimbo lyoopala.

Shika osha lanadula ekemo kOmupopiliko gwEwawa lyaagundjuka yoSWAPO   nokuli wo omunandjungu guuwanawa waakashigwana Job Amupanda, ngoka iindile NBC opo agalule oprograma Ewi lyamanguluka ndjoka yali kOradio yoNBC melaka lyOshiwambo.

Amupanda okwati Ewi lyamanguluka nali galulwe shi ikwatelela kuudemokoli noshowo onga oshinima shoka tashi gandja omungo kehumukomeho lyoshilongo. Okwa nyenyeta tati, oprograma oya li tayi kwathele aapulakeni yeli ooperesenda 50 % dhaakalimo yomoshilongo, nokukuthapo opoprograma ndjoka kashili nande paudemokoli.

Omugundjuka gwoSWAPO natango tanyenyeta tati, oprograma yEwi lyamanguluka oya li hayi kwathele aakwashigwana unene tuu aathigona  mboka yeli komikunda, moku eta omaupyakadhi gawo puuyelele, nokayena we mpoka taye shiningi ngaashingeyi.

Aochamub okwa yamukula pufupi lela tati, NBC iha tala nande komakemo genasha nuukwamuhoko niilonga yuudemokoli. “Kutya nee ooperesenda 50% nenge 5% dhaakwashigwana hasho shina oshilonga, okumona ekwatathano nooprograma dhoNBC osho shili uuthemba womukwashigwana kehe” Aochamub tati.

Ashike okwa yelitha tati ooprograma adhihe ota dhi talulwa netokolo ota li ka tseyithwa pethimbo lyoopala.
Ku Tonateni Shidhudhu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here