Kombwana Okamuluvanda Annual cultural event

0
385

EENHANA – Komunyoli gwuunamambo woshikwanyama dhingi, Ismael Neumbo (Omunyeumbo wokOngha) otaka longekidha oshituthi she MuDecemba 24, moka pale ketanga kEenhana, tashi ka ithanwa, Kombwana Okomaluvanda Annual Cultural Event (Natu tsakaneneni Pehala limwe lyomayinyanyudho).

 

Oshituthi shika oshanuninwa oku u lika uunamambo woshikwanyama mboka Ismael opo apitithile iiwike yazi ko.  Ismael okwa ti, edhiladhilo lyo kushanga uunamambo olyemu adhele tango manga hayi koskola yedhina Mwadinohombo Combined School.

Uumbo mbuno opo washangwa ku Ismael ongaa shi, Kapena Shikukutu Shi Haxulu, kadhanwa komudhani nkandangala Ndinomholo, Odila yonghuva  ye lidongela okafa kayo, ku Ndalunyona, Ohandje imwe oya xwika Ofuka, ku Hamunyela Weenghatu Wanahambo, Ounyuni Oukwanamhinyuka ku Patema, na Keshe Umwe Nowaye ku Ice na Gifti.

“Uumbo mbuno otawu gandja etumwalaka kiiningwanima yesiku kehe, otawu longo, tawu gandja omayuyelele nota wunyanyudha,”  Ismael tati.

Tagwedha po ishewe ta tii, poshituthi shika, kakele kaahikingalo ota ya ka kala ishewe yena aayitangi, naa tangi yoongombe, omayimbilo gopamuthigululwaka lo nayi mwe ya gwedwa po.

Aadhengingalo mba taya kanyanyudha poshituthi shika ongaashi Satlam, Nakale, Mushe, kuku Nkandanga, Ama-Daz-Floor, Kamati, Tosh Tosh na V-Mangunya.

“Kwaamba taa kalanda uunamambo une nenge utano, ota kakala ena ompito yokusindana ekopi. Okunwa nokulya oshali shamuhongi,” Ismaeli tahulitha.


KuPinehas Nakaziko

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here