Ekambamba lyomombepo lye ya, lya taambwa ko nawa

0
206

WINDHOEK – Ekambamba epeepeka, limwe lyomugaali  Airbus  A330-200  lyehangano lyaAir Namibia, olya lambele mOshilandopangelo Ovenduka (Oshilando shokakambe shomwatje ka londoloka) sho lya yambuka koFrankfurt. Oshitukimbepo shika osho shimwe shomiituki iyali hayi longithwa to futu kuAir Namibia oku za kehangano lyo koU. S. lyedhina Interpid Aviation meuvathano lyokungeshefa ndyoka tali ka hupithila po ehangano lyiitukimbepo moshilongo oomiliyona N$8.5  dhiifuta yomahooli omwedhi kehe.

Oshiningwanima shika oshe etelele enyanyu enene kakuna we she etithwa unene kekwatathano kamana lyiilongo ya Europa mwa kwatelwa France, Germany, United Kingdom naSpain.

Sho a popi poshituthi shetaambo ko sha limwe lyomiitukimbepo iyali, Airbus  A330-200, Omupevi – Minista gwIilonga nIiyenditho, Killus Nguvauva, okwa ti opwa tikila  oshimaliwa  ku monike oshitukimbepo Airbus  A330 – 200, onkene epangelo naaNamibia ayehe otaya ka  tala nokatalekonawa nokulandula kehe shoka tashi inyenge koAir Namibia, noya hala okumona oshizemo shi iwetikile.

Okwa ti omalweedo gomombepo ogo oluuli olunene mokupendula po nokuhumitha komeho   omauhupilo neliko lyoshilongo tashi pitile mokuunganeka iipindi nomatalelopo.

“Onda hala oku dhimbulutha elelongundu naaniilonga yo mo Air Namibia kutya otamu longo mongeshefa yi  na omathigathanopo ga kwata miiti, na omanga tatu taamba ko kutya omwa taalela omashongo ogendji, mboka ya kutha ombinga mongeshefa ndjika, nosho wo oshigwana ashihe oya tegelela mu longe mwa mana mo , neitulomo nonuupenda opo mwaadhe omalalakano ga kehe esiku naangoka taga adhika muule wethimbo , ngoka gi ikwatelela ketotopo lyo Air Namibia,” Nguvauva ta ti.

Mokati kaayenda ya simana omwa li Vincent Tchegang, Omukuluntu momalanditho giitukimbepo, Hadi Akoum, Omupevi – pelesitende momalanditho giitukimbepo moAfrica naTomas Schmidt gwo Intrepid Aviation.

Nguvauva okwa ti okwa li u uvite etumba okumona omahangano  ogendji niikondo yilwe ga holoka  poshituthi shoka, molwaashoka ogeshefa yopashigwaa yiitukimbepo oya pumbwa omakwatathano mokungeshefa netopolelathano lyiinakugwanithwa kaakuthi mbinga. “Ongele owala tatu kondjo okukaleka po omakwatathano ngaka naanduluki yiitukimbepo mboka ya simana, opo owala ehangano lyiitukimbepo moshilongo shetu tali tsikile nokuyambuka po pakungeshefa,” ta gwedha po.

Omukalelipo gwaGermany  moshilongo Namibia, Onno Huckmann, okwa ti okwi inekela kutya okuya po kwoshitukimbepo shika oshipe otashi ka nkondopeka  nokuhumitha komeho eliko lyo Air Namibia.

“Neyambidhidho lyaaniilonga ya lyo ya pyokoka, ondhila ndjika nayi ende oshikako sha pitilila puule woomaila omamiliyona monakuyiwa,  yo tayi  enditha nokuthikitha nawa aayendi mewangandjo okuza menenevi limwe oku ukitha kekwawo. Oshitukimbepo shika Airbus  A330-200 nashi yambekwe,  sho aluhe nashi kale nompolo ya Shikukutu moluha, Shinenguni momupolo,” te shi langeke nuuyamba.

Omukalelipo gwaFrance moNamibia Jacqueline Bassa-Mazzoni okwa ti o Air Namibia noondhila dhayo ne 319, ta gwedha po  oshitukimbepo shoka oshipe Airbus  A330-200, otashi ulike nale kutya olyo limwe lyomomahangano gopashinanena muAfrica lyokUumbugantu. Kashi shi owala sho Air Namibia noshituki shika oshipe sha Airbus ya panga uukuume, ashike oshitukimbepo oshipe otashi ulike nkene aaleli yaNamibia ya kala neikwato pomutima okutula iiyenditho yawo pondondo yopashinanena nokunkondopeka egameno lyaayendanadjila yomombepo yalyo, “ osho a ti.

 

KuFifi Rhodes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here