Okafeelema Uuyuni Uukwanampinyuka oshitopolwa oshitiyali

0
3453

OKAHAO — Ehangano enene mOkahao lyokutotapo iiningwanima yomayinyanyudho, oComfortable Zone, oya tula uukuni kumwe nomudhani omunene gwiinyandwa yOshiwambo, Ndjeke yaMalimba gIindongo, opo ya etepo, noya totepo okafeelema kawo haka ithanwa Uuyuni Uukwanampinyuka, oshitopolwa oshitiyali.

 

Festus Hashipala a tseyika nawa Kakwaya oku li oye omutoti go ka feelema hoka, haka ithanwa Uuyuni Uukwanampinyuka oshitopolwa shotango, ka ulikilwe noka tseyithilwe mOkahao petameko lyomvula ndjika, no ka kala taka dhana onkandangala moradio yomuzizimba yaNamibia.

Hashipala okwa ti, Uuyuni Uukwanampinyuka, okanyandwa ka dhanwa mOshiwambo, hoka taka longo nota ka gandja omayele unene tuu kaanona yepipi lyongashingeyi, opo yi ikwate nawa no ya pulakene kaakuluntu yawo.

Okafeelema haka Uuyuni Uukwanampinyuka oshitopolwa shotango okangongwamo noka thaanekwa kuIndongo Iitatu, gwehangano Blessed Sound Production mekwatathano no Chikiza Media Group. Kansela gwoshikandjohogololo Okahao oye a kwathela okanyandwa haka pashimaliwa.

Hashipala ngoka avalwa muMaalitsa momasiku 9 momuvo 1987 nokuli omvalele yomomukunda Onekwaya, okwa hitile ootundi dhe mEtalaleko Secondary School, moshitopolwa shaMusati, petameko lela.

 

Moshitopolwa shotango shoka feelema haka Uuyuni Uukwanampinyuka, omunyandi omunene Kakwaya okwali a za mezimo li nasha lela no kwa li ha pewa oodola 500 onga omwiha gwa kehesiku. Mokafeelema oko tuu haka omwa dhanwa ishewe komunyandi gwedhina Tumbuketu, ngoka a li ohepele no ha monithwa iihuna kaanasikola ooyakwawo.

“Moshitopolwa shotango mokafeelema Uuyuni Uukwanampinyuka haka ondaningi onkambadhala opo ndi gandje etumwalaka lya kola lela kaakuluntu opo kaa ya longe uunona wawo oshimaliwa manga uushona. Okugandja oshimaliwa oshindji kokanona okashona ngawo oto teya po ashike onkalamwenyo yako,” Hashipala ta ti.

Okwa gwedha po ishewe ta ti ngashingeyi opo ya mana okuthaneka Uuyuni Uukwanampinyuka oshitopolwa oshitiyali naNdjeke yaMalimba moka muna ashike etumwalaka lya faathana. Okafeelema haka oka thanekelwe iiwike iyali yaka pita, noka tegelelwa ka ka ulikwe pehulilo lyomwedhi nguka.

KuPinehas Nakaziko

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here