Oshitendo oshipe no shaanawa

0
175

ONDANGWA- Nonando osha kala omukalo ndjigilile momihoko dhaawambo kutya oomeme oyo ya aatendi yeengongo Marie Johansson nosheendo she oya tokola opo ya ndulukepo oshitendo shoongongo shoka tashi longithwa kaakiintu nokaalumentu.

Johansson ngoka omukuluntu gwehangano lyo Ezystove moNamibia okwa ti okatendo haka ohaka longithwa oku tenda oongongo dhoka dhakukuta opo dhi vule oku tongonwa muze omahuku.

Monakuziwa oomeme oya kala haya longitha oshitendo  nekuwa oku tenda oongongo shoka hashi vulika omuntu iitete kominwe ethimbo limwe ngele ekuya olya tsa unene.

Shoka sha etitha oomeme oye yaaWambo ya kale yena omadhidhiliko keenyala giilalo yomakuwa.

Ngashingeyi Johanson okwa ti shika otashi mono ehulilo mbala oshoka oya tameka nale okunduluka po okashina haka hakatende oongongo meendelelo.

“Okatendo nenge nditye okashina haka iha ka kudhile otaka vulu okulongithwa komutate okutenda oongongo omanga meme eli kelugo ina uvapo sha”, Johansson tapopi ye ta imemeha.

Okwa ti kutya okatendo haka kakena naanaa iilonga oyindji komutendi oshoka okwa pumbwa ashike okukala ena uukwatelwa uuyali kamwe keengongo dhoka dha tendwa nale na kamwe kokuya uupatu oshoka oha kayoolola nale ko kene.

Okwa tsikileko woo tati kutya okatendo tuu oko hoka iha katongona oongongo aawe oha ka tende owala.

Okatendo oka ndulukwa po nee kugumwe gomaaniilonga ye ngoka a hita elongo lye lyopombanda kosikola yUungomba moNamibia.

 

Ku Loide Jason

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here