Oluvadi la dipaa ounona

0
213

ONGWEDIVA – Ounona veli vavali mOshitukulwa shaMusati ova fya eshi va kwatwa koluvadi olo la denga  onduda omo kwali va nangala.

Oshiningwanima eshi osha ningwa exulilo shivike ladjako sha ningilwa momukunda Olupandu mOshikandjohoololo shaKalongo.

Omupopiliko wOpolifi mOmusati Lineekela Shikongo okwa lombwela Kundana kutya ounona vomadina David Kambuta weedula 14 na Kauko Efeinge Josef (4), ovali va nangala monduda imwe meumbo lavo, eshi va kwatwa koluvadi wopovili 23h00.

Shikongo ta hokolola tati, Kambuta opo ashike a xulifila poshiponga opo, omhanga Josef okwali a twalwa meendelelo kOshipangelo shepangelo kOutapi, oko a tuminwa kOshipangelo shEpangelo kOshakati ashike okwa ka xulifila efiku la landula.

Otaku hokololwa kutya ondunda omo mwali mwa nangala ounona oya pyapo filu filu, na kakele konduda ei, eenduda dikwao meumbo odaxupa.

Ku Helvy Shaanika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here