Onkalo yokungambuka kwaanona yokOshilemba ya pindjala

0
245

 

ONGWEDIVA-Ominista yElongo David Namwandi okwa uvaneke opo a ki italeleko konkalo yokungambuka kwaanona yokOshilemba mUukwaluudhi, mOshikandjolongo shaTsandi ndjoka ya kala tayi piyaganeke aavali  naalongi yoposikola mpoka oshoka ngashingeyi oya pindjala noonkondo sha etitha nokuli uunona wukale inayu shanga ekonaakono lyoshiingilisa metitano.

Namwandi okwa ti  ye oshinima shika oshipe momakutsi ge na itagwedhapo iinima oyindji shoka ta ningi okuya ashike kosikola hoka opo aka italeleko nonando ina tumbula kutya ota yi ko uunake.

Shika osheya puuyelele sho omutoolinkundana nguka akala nokudhengelwa oongodhi kaakwashigwana yokoshilemba mboka ya kenyanekwa konkalo.

Moshiwike shaziko uunona mbuka owa tu kuka aniwa wa pindjala wafa efuta lyambaye sho ya tameke nokuli oku lwitha nokulumata aalongi noshowo aanasikola ooyakwawo.

Omugandjiguuyelele eshi okwi inekelwa nawa ku Kundana okwa ti shika osha etitha nokuli evundako posikola pokati kaalongi nomukuluntusikola oshoka omukuluntusikola okwa li ahala aalongi ya nyolithe ya mwepo yomaanona omakonaakono omanga yamwe ya kwata mboka taya kugagana yo taye ya lumata.

“ Ngashingeyi uunona wa adha lopwo 20 owa shunithwa komagumbo kosikola oshoka onkalo oya pindjala noonkondo na aalongi oya vulwa okukelela oshoka uunona mbuka owa lumata po nale omulongi gumwe noshowo amushanga gwosikola.

Mombapila ya tumininwa kiikundaneki kugumwe gwomaakwashigwana yaShilemba oshiwike sha ziko  oya popi kutya aakwashigwana inaya pandula shoka ta shiningwa posikola na otaya fekele kutya omukuluntusikola okwa fa ena mo sha moshinima shika.

Oshiningwanima shika oshaningi omvo aguhe na Kundana okwa kala ta  hokolola kutya aavali yaanona haya hiti enongelo posikola poShilemba mUukwaluudhi, moshikandjolongo shaTsandi oye li momalimbililo oshoka aanona yawo oya kwatwa kombepo yokukambuka posikola.

Omukuluntu gwElongo moMusati Loide Shatiwa oshiwike sha ziko okwa ti uunona awuhe mboka wali wa pewa efudho kundohotola wukale pomagumbo owali walombwelwa opo wugalukile kosikola oshoka onkalo oya hwepopala ngashingeyi. Ashike konima owala sho Shatiwa atulapo ongodhi , yo aashilemba otaya dhenga kutya onkalo ya pindjala ishewe.

Shatiwa okwa ti aasita mboka yaza moshitopolwa shaWambo oya uvaneke woo opo ya kale  haya talelepo osikola nomagalikano omathimbo nomathimbo.

“Aasita mbaka oya ti oyi ilongekidha opo ya tondokele kosikola ndjika uuna uunona wa tameka. Ashike ngashingeyi konima yomagalikano uunona ita u ngambuka we,” Shatiwa ati.

Omitoto dhoposhitopolwa mpoka otadhi ti aniwa uunona mbuka shoka  ta u kugu otawu tumbula olundji edhina lyagwumwe gwomaalongi aakuluntu posikola ndjoka .

Oonakuvala oya li ya lombwele Kundana kutya, aanona oya li ya  tameka okungambuka okuza omvula ya ziko, ashike  omukuluntusikola kena nasho oonkondo opo pu etwe omagalikaneno.

Uunona mbuka owali waningi uusiku wumwe moshipangelo shepangelo moTsandi moka wali wa tuminwa kosaala yaapwidhi koshipangelo shepangelo koShakati hoka wa ka pewa nee efudho lyomwedhi ina wu ya kosikola.

Nonando uunona owali wapewa omafudho natango aavali oya li ya popi kutya kapwali lela puna elunduluko lyasha, sigo esiku ndjoka aasita ya galikanena osikola ndjoka.

Ku Loide Jason

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here