Aakululupe taya nomo iihuna

0
217

 

ETHINDI – Kuku Ester Ndengunene Abner gwomimvo 93, omukulupe gwomomukunda Ethindi mOshikandjohogololo Onayena ngoka iha monoko nawa, ota indile omakwatho koshigwana.

Kuku Ester nguka  ota lele mumwaina Lusalia Abner goomvula 78 naye woo iha  monoko nawa, naatekulu, oothigwa yeli 10. Kakele kopenzela ndjono ha mono kepangelo meekulu nguka kena iiyemo yimwe yiili no she mu ningila oshidhigu okupalutha egumbo lye.

Nonande Epangelo tali kambadhala oku yapa oshikukuta oyeli taya hupu shokadhila, oshoka iikulya mbyoka ita yi ya gwanene naanegumbo lye unene pethimbo ndi lyondjala nomvula ngaashi itaayi loko nawa ngeyi.

Ta gwedhako kutya eteyo lyawo omvula yazako olya li lya nkundipala oshoka kakele komvula ndjoka inayi loka nawa, aakulupe mbaka ihaya vuluwe kulonga mepya, oshoka oya kwatwa kuunkundi womeho, naatekulu aashona natango.

Megumbo lyawo ngu elimo ando omugundjuka ta vulu okulonga sha okwatwa naye kuunkundi na ota nana nuudhigu oshoka kehe ethimbo okuna okuya koshipangelo a ka konge oopela  na okwa holola kutya ethimbo limwe oopela ohe dhi nwine kondjala oshoka megumbo ka muna iikulya. Omugundjuka nguka tati okwa pumbwa noshimaliwa shoku mu fala koshipangelo.

Ta holola kutya oyeli unene mompumbwe yiikulya, omakumbatha oshowo okapomba komeya oshoka omeya ogeli kokule nayo. Kuku Abner ota pula woo ekwatho koshigwana opo shi kwathele aatekulu ye omizalo dhosikola ndhoka kaayena na dhimwe odha kulupapo. Uunona oha wuyi kOsikola nondjala naashino ota shi wu etele endopo oshoka itawu itulamo we miilonga yawo yosikola. Omukulupe nguno okwa tseyithile Kundana kutya oha ya kwathelwa ethimbo limwe kaashinda. Ta holola kutya nonando oya pule omakwatho kaamwenegwomukunda gwawo iha ku ya zile eyamukulo nando.

Onkee otaya indile opo oshigwana shi ya yambidhidhe naashoka shinapo, yo ya gwedhe pokashona kawo. “Yakwetu ota tu nana nondatu tu popileni shigwana, otwa pumbwa ekwatho unene oshoka otuli monkugo yina onkambe,” ta gwedhako.

Ku Maria Namupala

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here