Iizemo yondondo 10 no 12 ota yi tseyithwa 20 gaDesemba

0
244

WINDHOEK-Uuministeli wElongo owa tseyitha kutya iizemo yondondo 10[JSC]  nondondo 12 [NSSC] ondondo yopombanda yaa ilongo yomiipundi naamboka yaa li miipundi  ota yi gandjwa momasiku 20 ga Desemba nuumvo.Omanga iizemo yekonakono lyondondo yopevi yongundu 12 oya tegelelwa yi ka tseyithwe omanga omasiku omulongo 18 ga January 2014 inaa ga pita. Nuumvo aalongwa omayovi 44 374 ya thikama maalongwa omayovi 34 096 yomiipundi naalongwa omayovi 10 278 yaa shi yomiipundi oya shanga ekonakono lyonzapo yo Junior Secondary Certificate pomahala gokushangela geli omathele 636 poosikola noshowo pomahala geli 163 gaamboka yaa li miipundi. Amushanga omukuluntu mUuministeli wElongo, Alfred Ilukena okwa ti oonakutala omakonakono oya li eyovi1 597 oku yeleka naatali yomakonakono 1626 omumvo 2012. Okwa ti aalongwa konyala 11 660 yomaalongwa omayovi 54 521 mboka ya shanga NSSC pondondo yopombandaa oya shanga iilongwa shi vule shimwe, nomwaalu nguka ogwa londo pombanda naalongwa 1022[kokutya ooperesenda 9,6 okuyeleka nomwaalu gwaamboka ya shangele omumvo 2012. Oonakutala oombapila dhomayamukulo dhaalongwa mbaka oya li aantu omathele 211. Uuministeli owa tseyitha kutya iizemo yekonakono lyomatrika lyopondondo yopevi oya tegelelwa yi kale ya tseyika oku ya pomasiku 18 ga January 2014. ‘Opwa yiwa nawa komeho koshikondo shomakonakono oku eta iizemo yekonakono lyondondo yopevi yongundu 12 popepi niizemo yomakonakono go Junior noshowo mbyoka yomakonakono gondondo yopombanda gongundu 12” osho Ilukena a ti. Iizemo ota yi kala yili pehala lyoshitopolwa shomakonakono mowebsite yo www.dnea.gov.na noshowo pepandja lyUuministeli wElongo po www.moe.gov.na, na ota yi kala woo ta yi monika moku tuma etumwalaka ehupi lyokongodhi moku landula omukalo nguka. Tuma oSMS to gandja edhina lyekonakono, ngaashi JSC to landulithako ofani yoye nenge edhina lya ho opo ihe edhina lyoye. Oshiholelwa[a]:JSC Kalomoh Fennie, Oshiholelwa [b]:NSSC Kaperu Theo

Nenge shanga onomola yoye yuudhapo yekonakono Oshiholelwa [a]:JSC 101E25002

Oshiholelwa [b] NSSCH 10HE250025. Uuyelele mbuno wu tumina konomola 2929 nenge konomola 99099 neyamukulo kwaayihe mbika iizemo otayi holoka koscreena yongodhi ya na ku tuma etumwalaka. Iinima ayihe mbika otayi ka tameka oku longa moku gandja iizemo mokati kuusiku woku sha  omasiku 20 ga Desemba 2013. Ilukena okwa indile opo aalongwa ayehe mboka ya shangele ekonakono pehulilo lyomumvo ya kale noonomola dhawo dhili popepi opo ya vule oku mona iizemo yawo mbala.

Ombelewa dhiitopolwa ota dhi ka gandja ashike iizemo okuza momusholondo gwombapila pethimbo lyoowili dhiilonga, naamboka taya pula iizemo pangodhi nenge paku talelapo oombelewa ota ya leshelwa iizemo mbyoka oku za momusholondondo ngoka.

Ku Albertina Nakale

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here