Namibia a zimo muudhano waCosafa waadhani kohi yomimvo20

0
303

Namibia okwa dhana shithike pamwe nospana ya South Africa methigathano lyekopi lyuudhano wokoompadhi waadhani yokohi yomimvo 20. Muudhano mboka wa dhanenwa mokapale ketanga moshilandopangelo sha Lesotho Maseru, oospana ndhika mbali odha thigathana othika sho dha dhana onola monola muudhano womanyakwa goCosafa gomimvo dhokohi yomilongo 20.Iizemo mbika ota yi ti South Africa oye ta yi ke dhingoloko lya landulako hoka a tsakanene nospana ya Kenya etine oshiwike shika muudhano wosemifinal.

Angola ota ka tsakanena na Zimbabwe muudhano wosemifinal ontiyali. Uudhano pokati ka Namibia na South Africa owa tameke tawu ende kashona unene omolwa omvula ndjoka ya li tayi loko pethimbo ndyoka, pa ku tala osha fa oospana adhihe dhali dha hala oku dhana shithike pamwe, nonando shika ka sha li oshaanawa kombinga ya Namibia, molwaashoka oya li ya pumbwa okudhana ya sindane opo ya kale nompito yo ku ya andola kedhingoloko lya landulako.

 

Omukwati gwa South Africa Jody February okwa li ena oku undulila etanga kokule nokoola ye mominute 23 konima sho uudhano wa tameke. Etanga ndika olya thangwa ku Salom Pamp gwa Namibia.Kombinga onkwawo etanga lya thangwa ku Tebogo Moerane gwa South Africa  okuza kombinga yokolumoho lwokapale olya kwatwamo komukwati gwa Namibia, Edward Maova.

Mominute omilongo 58th, omudhani gwaNamibia Enrico Hoebeb okwa thanga etanga okuza kokule uukitha kokoola ya South Africa ndele ndika olya piti kokule nookola kombinga yokolulyo.

Mominute omilongo 69 Namibia konyala a mone ompito oku tulamo okoola molwepuko lyaadhano ya South Africa ndele nee nakuthanga etanga ndyoka omuNamibia, Hoebeb ine li thanga a dhiginina naandyoka olya kwatwa mo komukwati gwa South Africa February,

Namibia okwa kambadhala oku tulamo okoola okuuka pehulilo opo andola a sindane, oshoka okwa li eshishi kutya ngele okwa sindana ota ka pitilila South Africa miitsa no ku ya kedhingoloko etiyali, ndele nando ongawo ine shi pondola okuthanga omatanga guuka mokoola ya February omukwati gwa South Africa,nopehulilo South Africa oye  a li ena ompito oku tulamo okoola ando mokoola ya Namibia, oshoka ye okwa li ta dhana hwepo. .

Shono kuna ominute mbali uudhano wu halakane, omudhani gwospanaAmajita okwa li ena oku kala a tulamo okoola ndele etanga , ndyoka Ngubo okwe li thangele kokule nokoola. Omanga konima yokathimbo ishewe Ntuli okonyala a tulemo ndele etanga ndyoka olya kwatwamo ku Maova

Muudhano mboka wa li pokati ka Zambia na Seychelles, Zambia okwa dhengemo Seychelles nookoola ne dhomonola, ndele nando ongawo enyakwa lyoCosafa olili  pehala etitatu mongundu ya C.

Ku Otniel Hembapu

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here