Okatanga konooli ota ka ulike omulilo omwiinayi mo First Division

0
265

OSHAKATI – Olweetho olutine lwo North West First Division ota lu ulike kutya oosipana dhokatanga kokoompadhi ndhoka dha yambukile kevi lyiimpungu itadhi shi enditha nawa nonando ethigathano ndika olili petameko lela.

Nonando ethigathano ndika opo lela lya tameke otashi ulike kutya oosipana ndhoka dha yambukile kiitopolwa yo muushimba odha tokola oku gandja okatoma koosipana oonkwawo.

Shika osheya puuyelele sho ehala lyotango sigo etitano lya kuthwa po pakathimbo koosipana ngaashi, Might Gunners no Eleven Warriors mboka yena iitsa 10 yokiitsa 12, Touch & Go na Golden Bees taye ya pehala etitatu netine,yena iitsa iheyali kehe gumwe yokiitsa 12, African Lions oku li pehala etitano ndyoka taye li kondjele no Young Chiefs, kehe gumwe ena iitsa ihamano.

Osipana yOnambula United oyi li pehala etimugoyi niitsa ine ya landulwa ko UNAM (Ogongo) ndjoka ya likola ashike iitsa iyali.

OYoung Chiefs oyo ayike osipana yokonooli tayi tidha moosipana ne dhopombanda. Nonando ethigathano ndika lyo First Division olili lela petameko oosipana dhimwe ngaashi Epupa Eleven Stars pamwe no Rober Chanties odhili tadhi etitha ohenda oshoka sigo ompaka inadhi  likola nando oshitsa nando oshimwe.

Uudhano wolweetho olutitatu nolutine owadhanenwe ehuuliloshiwike lya ziko mokapale koIndependence Stadium mOshakati ,Grootfontein nOtjiwarongo.

 

Iizemo

Etihamano:

Touch & Go 2- 0 Rober  Chanties

Young Chiefs 1-2 Blue Birds

Onambula United 2-1 Golden Bigs

Golden Bees 1-1 Eleven Warriors

 

Osoondaha

Onambula United 0-3 Rober Chanties

Golden Bigs 2-1 Blue Birds

Rober Chanties 1-3 Eleven Warrios

Golden Bees no Touch & Go owa undulilwa komeho omolwomvula.

Ku Kefas Elago

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here