Iizemo yograde 10 nograde 12 ya tseyithwa

0
211

Konyala aalongwa yeli lwopaalongwa omayovi omilongo mbali otaya ka tsikila ograde 11 omumvo tuuka. Shika osha holololwa kiizemo yekonakono lyograde 10 mbyoka ya tseyithwa oshiwike shika kUuministeli wElongo, naambyoka ya nyanyangidhwa miifokundaneki noshowo mowebsite yoshikondo shoka nena. Paizemo mbika aalongwa omayovi 18 613 yomiipundi oya pita na ota ya taambelwa mograde 11 omumvo tuuka. Omwaalu nguka ogwa kalelapo epito lyooperesenda 54, 7 okuyeleka naalongwa mboka ya pitile omumvo 2012 yali ashike ooperesenda 52,1.

Aalongwa yomiipundi mboka yashanga ograde 10 nuumvo ayehe kumwe oya li omayovi 34 054. Omwaalu gwaamboka taya yi kograde 11 ogwa indjipala oku ya pomayovi omilongo 20 000 molwaashoka mboka ya li taya ilongele pevi oya opaleke iilongwa yawo onkene mbaka oya mono iitsa yil nawa okushuna miipundi mograde 11.

 

Ngaashi shi li omukalondjigilile Uuministeli Welongo ohawu ulike kutya iitopolwa yini yeshi enditha nawa mekonakono ndika , oneke nonuumvo osho shi li. Iitopolwa yimwe oya shuna pevi okuyeleka nomumvo gwayi omanga yimwe yeetapo elundulo niikwawo oya gamene omahala mpoka ya li omumvo gwaziko.Oshitopolwa shaShikoto osho natango she shi enditha nawa mekonakono lyo grade 10 nuumvo ngaashi ashike sha li omumvo gwayi. Shika osha landulwa kOshana pehala etiyali okuyelaka nehala etitatu mpoka Oshana sha li omumvo gwayi. Pehala etitatu opweya oshitopolwa shaMusati shoka omumvogu sha li puutiyali mekonakono ndika ,omanga Ohangwena oyo ontine mokwiilonga nawa mekonakono ndika nuumvo okuyeleka nehala etitano mpoka yali omumvo gwayi.

Oshitopolwa shaKavango oshili pehala etitano okuza petiyali mpoka sha li mekonakono olyo tuu ndika  omumvo gwayi, omanga shoka sha Zambezi osha thikama  puutihamano mpoka shali nomumvo gwayi.Oshitopolwa shaMaheke oshitiheyali shi inyenge oshikolo shimwe okuuka pombanda okuyeleka nomumvo gwayi sho sha li oshitihetatu.Erongo olya olya gu oompadhi ne oku ya pevi sho omumvo gwayi lya li pehala etine.Okunene okwa kakatela ashike pehala etimugoyi mpoka opo kwa li nomumvo gwayi. Oshitopolwa sha Hardap osha katuka omahala gatatu okuuka pombanda okuza pehala etimu 13 omumvo gwayi okuthikama pwaandyoka eti10 nuumvo.Oshitopolwa sha Karas osha tindila pehala eti 11 ngaashi ashike sha li omumvo gwa yi miizemo yekonakonakono lyograde 10.

Oshitopolwa sha Khomas moka muna oombelewa dhepangelo aanasikola oyeetha shi shune pevi omahala gaali okukala pehala eti 12 okuza peti 10 omumv gwayi. Otjozondjupa nuumvo oyo tayi etelele okano miizemo mbika sho ya thikama pehala eti 13 okuza pehala eti 12 omumvo gwayi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here