Kombwana Okomaluvanda, Oshituthi shokomumvo shopamuthigululwakalo tashi ka tseyithwa mEenhana

0
331

EENHANA-Momasiku sho taga kakala o24 Desemba, omushangi guunamambo wOshikwanyama Ismael Neumbo o taka tseyitha oshituthi she shopamuthigululwakalo lwotango tashi ithanwa Kombwana Okomaluvanda, mokapale ketanga kEenhana.

Kombwana Okomaluvanda, shono tashiti natu tsakaneneni atuheni pehala lyomayinyanyudho, osho kwali shotango sha etapo ethigathano lyokakadhona nokamati dhingi kaNamibia Komuthigululwakalo (Mr and Miss Namibian Culture). Shono sha ningilwe omasiku hamale gapiti ko Nice Restaurant.

Ismael Neumbo okwati ethigathano ndika lyokakadhona nokamati dhingi ka Namibia komuthigululwakalo olyo limwe kwali lina oku u likwa nokutseyithwa pamwe netseyitho lyoshituthi shika mEenhana, ashike oye shiningi kuyele moshilando opo kehe gumwe a mone ompito yokuholoka, okuziilila miitopolwa ya yooloka moshilongo.

Etseyitho lyoshituthi shika omo moka woo Ismaeli taka tseyitha uunambo we mboka wuli utano, nota pu ka kala omathigathano gayooloka, koombinga adhihe.

Aahikingalo aaNamibia mba taa ka nyanyukwa pamwe no taa ka kutha ombinga oku ulika uunyakwa wawo ongaashi nee Satlam, Kamati, Mushe, Kuku Nkandanga, Ama Daz Floor, V-Mangunya na Tosh-Tosh.

Omiyelo otadhi kapatuluka pomulongo gwomutenya. Iikunwa, iikulya aihe opo yili yalongekidhwa. Kwaambo taaka kala yahala uumbo, otaye ke u mona ashike koodola omathele gaali.

KuPinehas Nakaziko

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here