Omataambo gaanasikola mbono ya shanga ograde onti-10 taga shongola

0
287

ONAYENA – Etameko lyomumvo kehe  olyo ethimbo ndyono aanasikola oyendji mbono inaaya mona oosikola ano inaaya taambwa haya kala noku mona iihuna uunene tuu oku konga mpoka taya ka mona esilohenda lyosikola.

Konima ashike sho aalongi ya tameke osikola omasiku ngaka,  aavali  naanasikola mboka inaya mona ompito oku taambelwa moosikola miitopolwa yimwe yomoshilongo  oya kala nokumbomboloka no taya  ende oku kongela uunona wawo omahala nelalakano ando oku wu monena  omahala wowu mone elongo oshoka olyo oshipatululo shonkalamwenyo yomunona kehe.

Osekundeskola ya Nehale yili mOshikandjolongo Onayena  oyo yimwe ya tsakaneke omukundu nguka. Omukuluntusikola gwaNehale Elifas Imene okwa holola kutya oya li ya taamba omaindilo guunona wuli 461 mbono wa shanga ograde 10 mo 2013 na owe shi pondola okuya kograde  onti11 ano wa pita nawa, no momwaalu ngono oya vulu owala oku taambamo uunona wuli 280 oshoka owo ashike tawu gwana moongulu ndhoka yena mongashingeyi.

Imene tati inaya vula oku taamba aanasikola ayehe mbono ya eta omaindilo posikola mpoka oshoka omwaalu ogwali ogundji noonkondo na oya kuthapo ashike mba taya vulu, kayena omahala ga gwana oku taamba ayehe mboka ya udhithila posikola opo tuu mpoka. Ta gwedhako kutya mboka ya hupuko inaaya taambwa oya kuthwapo koosikola dhimwe ndhoka dhina omahala nonande hako yali ya udhithila oshi vulithe owala yeli momagumbo taya mono iihuna yo ina ya mona osikola.

Okwati nonande ya taamba uunona awuhe mbuno haa wuhe wa taambwelwa momuhandjo, mba yeli popepi otaya kala haya zi komagumbo opo ya gandje oompito kwaamba yaza kokule ya mone ehala lyomomuhandjo. Imene ta kwashilipaleke kutya mongashingeyi posikola ndjika kapuna nande ehala na ke wete we taya vulu okutaamba aanasikola, okwa indile opo ngoka inaa taambwa aka konge osikola paLwe ashike halyo lyali ehalo lye ando oku taambapo owala uunona wumwe omolwa owala ompumbwe yehala posikola mpoka.

KU Maria Namupala 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here