Omunona asi sho a li oombe

0
305

OMAGONGATI – Omunona omushona okwa si sho ali oombe omanga omumwayinamati okwa taambelwa moshipangelo woo konima yokulya oombe ndhoka.

Oshiningwanima shika osha ningwa momukunda  Oshaaga mOmagongati moshitopolwa Oshana oshiwike sha yi.

Pahapu dhaanegumbo aanona mbaka oya li taya dhana nawa omaandaha ngoka na oya kala taya dhana mepya popepi nomagumbo ngaashi shito noshowo oku tona oombe komiye ndhoka dhili mepya.

Pahapu dhomunona omukuluntu ngoka a hokololele Kundana shoka shaningwapo esiku ndyoka, oya kala haya li oombe ndhoka ndele iha ya tsakaneke uupyakadhi washa. Omathimbo gamwe nookuli aanona ohaya nina iiti yoombe ndele ihaya mono uupyakadhi uunene kakele kokukwatwa kombato.

Pahapu dhomumatyona gumwe gwomimvo 12 ye opamwe naamwayina aashona oya li taya dhana mepya omanga aakuluntu yeli megumbo. Oya yi komiye hoka ye hole noku kalya oombe konyala esiku alihe, Komatango oya ka longela iimaliwa sho ya ka pululila omukulupe gumwe epya lye. Hoka oya adhako omuye gumwe hoka woo ya toonona oombe noku dhi lya.

“Konima yaashika omumwamemekadhona okwa yi kegumbo na okwa li ta ulike eli nawa, sho twa shuna kegumbo otwe mu adha eli nawa na ita ulike andola keeli nawa. Ndele konima sho twa ithanwa tu ka lye uulalelo okwa tameke afa omuntu a henwa , okwa matukile mepya moka a kala ta matuka ti idhingoloka. Otwa ithana aakuluntu okuza megumbo mboka woo ya tondoka noku ithana opolisi, ndele nguka okwa si omanga inaa falwa koshipangelo..,” osho omumwayinamati a hokolola.

Omumatyona gwomimvo omugoyi naye okwa tameke tati ota ehama mepunda nokwa tameke ena oshimela.

Yinagona ya nakusa, Martha Johannes ngoka a li a humbata omunona ngoka kombunda oku mu fala koshipangelo , ka li a ndhindhilike kutya omunona okwa sa , okwe ke shi mona ashike konima sho gumwe gwaashiinda she ngoka a tsakaneke mondjila  a ithana omunona noshowo emu gumu nokwa mono kutya nguka ita inyenge opo ihe okwe mu gumu noku mona kutya ngoka okwa li nale a talala.

Sho opolisi ya ya pulwa yi tye sha Kommishina Gwopevi Rauha Amwele okwa ti oya taamba olopota kombinga yoshinima shoka, ati ombelewa ye oya hokololelwa kutya aanona aniwa oya li oombe. Okwa ti shika otashi kumitha oshoka inaku uvika nale ehokololo lyomuntu a sa sho a lya oombe.

“Shika osho shotango tatu uvu omuntu a si sho a li oombe. Otuna omaipulo kutya pamwe osheeti sheso otashi vulika shikale uuzigo nando okuli. Ndele shika otashi ka monikwa konima oshoka oosampula ndhoka dha kuthwa konima yetando lyomudhimba ohadhi kwata ethimbo oku konakonwa.” Amwele a ti.

Omuwiliki guundjolowele mOshana ngoka elilwepo ku Theofilus Namhinda okwa ti ye ina pewa natango olopota yoshiningwanima shoka. Okwa ti woo kutya kapena natango ehokololo lyuuvika kutya oombe odha lilwe komuntu ndele eta si kudho.Ohadhi ehama shili nenge ohadhi theta omuntu omanga oontalala.

Okwa ti ngiika eso olya etwa kushimwe shiili onkene osha li sha pumbiwa opo pa ningwe omakonakono gomuule moshinima shika.

Ku Kakunawe Shinana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here