Ethimbo lyokuhelela osho lya thiki

0
189

OLUKONDA – Konyala ndino olyo ethimbo ndyono aanyasha oyendji moshilongo shetu ha ya kambadhala okwii kongela omboloto.

Momukunda Onamulunga guli mOshikandjohogololo Olukonda omuna aagundjuka mbono ya tameka nale nokuhelela,opo ya monepo okashona kawo ya vule okwii yambidhidha yo ya kuthe koku dhimwe dho moompumbwe dhawo.

Gumwe gwomaagundjuka mbaka okwa holola kutya omutumba ethete go iha gu etasha onkene ye okwa tokola a konge aanafaalama mbo yeli momukunda gwawo no ya hala okuhelelwapo, ye teya pe ngaa nee okashona hoka yenapo ,elalakano oku yambidhidhathana owala. Ta holola kutya ethimbo lyongula ohalongo manga megumbo nokomatango oha ka longela iimaliwa momapya gaantu ano ta helele.

Maa Shidhika oye gumwe gwomOnamulunga ngono ta kuthapo onkalo yoluhepo nokwaahena iilonga. Okwati ohalongitha aantu mepya lye taya helele nuuna ya mana okuhelela oheya pe okashona kawo shiikwatelela kiilonga nenge uumpungu mbu ya longa. Ta koleke tati otashi ende nawa noonkondo oshoka aagundjuka mbaka otaye mu kwathele unene molwaashoka i ta ya vulu okulonga epya alihe li pweko oshoka oyeli mo omwaalu omushona lela megumbo. Maa ta tsikileko tati nonande ye wete omvula itaa yi loko nawa oye na okulonga nuudhiginini ya vule kumona eteyo ewaanawa lela.

Mokweenda momikunda dhayoolokathana otwa mono kutya aantu oyendji oyiipyakidhila nokuhelela yo yamwe taya longele iimaliwa. Aanamukunda yamwe taya holola kutya oyeli momalimbililo oshoka kaye wete omvula tayi loko ngaashi shito ano oya fa ya nkundipala kashona.

Ku Maria Namupala

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here