Etungo lyosaala yo TB poKeetmanshoop otali yi nawa komeho

0
260

KEETMANSHOOP – Osaala yaavu yoTB ndjoka tayi tungwa poshipangelo shepangelo sha Keetmanshoop koodola oomiliona N$38 otayi ka gandjwa kepangelo mu May nuumvo.

Kundana okwa popi nomutungi omunene gwosaala ndjika poKeetmanshoop gwehangano lyaQE Civil and Building Contractors, Jacques Connan ngoka a ti iilonga yokutunga osaala otayi humu nawa komeho nonando opena omaupyakadhi omashona mpaka nampeyaka.

Ehangano ndika olyo li na oshinakugwanithwa sho ku tunga osaala ndjoka ya thanekwa yi ka kale yapwa okutungwa mu May nuumvo.

“Iilonga ayihe oyili melandulathano kakele kehangano eshona limwe ndyoka twali twape iilonga yoku kolonga etali kolonga ombinga yimwe nuuhethi naandjika otwe yi opaleka ishewe.Otuli ashike konima noku tulamo ominino dhoku ekelahi onyata noshowo omeya ga luudha. Mbika oyili konima molwaashoka evi ndika ekukutu noonkondo okufula ndele otwa tegelela tu kale twa mana mbala,’ Connan a ti.

Okwa iitungitho ohayi thiki pethimbo eshongo limwe ndyoka yena oondyoka ashike lyoku mona omapoto guundjugo ga kola.

Omukuluntu guunamiti momudhingoloko gwa Keetmanshoop, ndohotola Mehluli Ndlovu okwa ti  etungo ndika otali ka kwathela moku yoolola aavu yo Tb kaavu yalwe mboka itaaya ehama uuvu mboka opo oTB yaa taandele okuza kwaamboka ye yina oku ya kwaamboka taya ehama omavu galwe.

“Osaala ndjika  otayi kala hayi kalwa  kaavu yoTB ndjoka ya nyenga omiti, yo ndjika ondhigu okulonga nayo ngele aavu inaya yoololwa okuza maavu ooyakwawo.Uuna iilonga yetungo yapu nena otatu ka kala nehala lya shewa lina aaniilonga ya longwa nawa meyakulo lyomukithi ngoka,” Ndlovu a ti .

Okwa ti oTB ndjoka yili po tayi nyenge omiti oya ningi eshongo enene ndele ndika kali shi enene unene opo andola li tilithe oshigwana pethimbo ndika, ndele ngele ndjika inayi ngambekwa nena otayi ka kala ya nika oshiponga oku ka shituka omukithi gwekomba.

Pahapu dha  Ndlovu omwaalu gwaanona aashona ogwa taambelwa moshipangelo tagu alukwa oTB ndjoka tayi nyenge omiti.Ndele ye ina vula okutya aanona mbaka oyo mwaalu guthike peni.

Okwa indile oshigwana opo shi ye kiipangelo uuna shuuvite uuwehame montulo opo shi ka pangwe, ndele shaakale ashike sha mwena sigo omapunga, ga ehamekwa noonkondo.

Osaala ota yi kala yina ehala lyoku tegelelela , oondunda dhaanuuvu, oapoteka, okombitha oshona, ehala lyokwiidheulila, ovasalaye nehala lyokuvululukila aavu mboka ya ninga esiku moshipangelo omolwoTB.

Iilonga mbika oya futilwa niimaliwa kohi yo proyeka ya TIPEEG okuza moshiketha shepangelo okuhumitha komeho oshilongo noshowo okugandja oompito dhiilonga.

 

Ku Jemima Beukes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here