Aalimimapya yeli momalimbililo molwomvula

0
245

Ku Maria Namupala 

 

ONAKALUNGA –  Konyala aanamikunda oyendji oyeli momalimbililo na kaye wete we kuna omuloka gwa gwana nuumvo.Iitopolwa yomoshilongo  oyindji oya ningi omasiku tayi dhengwa komutenya  iilya momapya ogendji oya sa niimuna kayina sho tayi nu oshoka miishana nenge momadhiya kamuna omeya.

Aanamikunda oyendji oya holola kutya oya kanitha ngaa ne omukumo no kaye shi ngele omvula otayi loko we ngaa ngaashi shito.  Nonande tayi shashamine hayo ngaa ando tayi loko yi udhe omadhiya. Taya holola kutya kayena we omukumo okulonga momapya oshoka iilya otayi sipo na yamwe mbo ya adhika inaya pulula oya tega omvula yi loke nawa yo ya pulule.

Yamwe yomomukunda Onakalunga oya ti oya tegelela owala omvula yo ya longe nonande ya kanitha omukumo na oyeli momalimbililo oshoka nomvula yaziko eteyo lyawo olyali lya nkundipala. Oye wete kutya oyeli momvula yondjala.Iimuna oyindji otayi si enota moondama kamuna omeya na oyendji ohaya ende iinano iile oku ka hugila iimuna yawo noku konga mpa pena oondama dhomeya ya hupithe iimuna.

Meme Martha Matheus gwomomukunda Onakalunga okwa ti ye ita pataneke ehalo lya Kalunga ota tege owala shoka tashi ningwapo ye ta longo ngaa uuna ya loka nawa. Pauyemwene okwa ti oha ende oshinano oshile ta ka hugila iimuna ye mbyono ya dhengwa koluteni ta tsikileko ta ti iilya ye oya mena nawa ashike ngashingeyi oya sa po komutenya nokuna edhiladhilo kutya omvula ngele ya loko natango ota tamekulula owala ta kunu pamwe tayi ka mena ngaa ashike natango okwa ligamena kegulu pamwe taku zi ngaa omata ga gwana.

Aakalimo yamwe yomOnakalunga oyati oya pandula Epangelo sho lye ya pa oshikukuta shoka  tayi ikwatha nasho na unene sho omvula inaayi loka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here