Ethimbo lyongongola

0
192

Ku Maria Namupala

 

Onayena – Nonande kuna oshikukuta oomvula ndhino oyendji otaya li ashike iiyimati yawo.  Yimwe yomiiyimati mbyoka ya pya pethinbo ndika ongaashi oombe, noongongo ndhoka hadhi kolwa mu ze omagongo

Meme Elizabeth  Ipinge ngono a tseyika nawa nedhina Nakatse omvalele yaLukonda okwa ti ye oku uvite uugumbo moku kala aza momuhoko gwAawambo, oshoka Aawambo oyena uuwanawa owu ndji noonkondo. Megumbo lye okuna mo omigongo odhindji, omiye niiyimati oyindjiyindji.

Okwa toola oombe dhimwe ta ganyeke opo eke dhi landithepo ye a monemo oshimaliwa she.

Omigongo dhe adhihe konyala odhuumba na  oyi itsakidhila noku kola onkee aashiinda ota ye mu yambidhidha ko, koku kola. Aantu oyendji komahala no mahala oye li metifa lyokunwa okalo nenge  ongongola, yamwe taya tumu omandini opo ga ka landithwe kuushimba ko kuze woo shoothewa.

Ota ti kashishi oshidhigu kuye ngele tashi ya pekolo oshoka aashinda she oha ye ya ye mu kwathele oku kola pamwe ye te ya pe ngaa omagongo uuna ya mana. Momagumbo ogendji ngaashingeyi ihamu dhungwawe oontaku oshoka otaya nu owala iishinwa mbyono hayi tameke ethimbo ndi.

‘’Kalunga okwe tu yambeka , okwetu pa iipalutha , omiti mono hamu tu zile iiyimati ya yoolokathana tse tu vule oku pa omaluvalo getu’’ onkee oha ku ti waa pandula noyaka” omukulu gwonale edhi tomona.

Pethimbo lyokulombo omihoko odhindji moshilongo dhina iikulya yomaludhi oshowo nomuthigululwakalo gwAawambo gu na iikulya yagwo.

Ethimbo ngaashi ndino olyo limwe moka Aawambo haya kala nokunyangela omaluvalo gawo unene ngaa oku ya kongela shopela ano shokulya.  Aawambo oyendji pethimbo ndino oyi itsakidhila niinima oyindji ngaashi okukola, okumwa omboga, noku helela iilya yawo.

Koombinga dhimwe aantu otaya li nale omakunde, yamwe taya kolo oongongo oku ninga  iishinwa yawo oshowo omagongo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here