Uudhano wo NPL ehuliloshiwike lya piti

0
205

KuCarlos Kambaekwa

 

WINDHOEK – Ospana ndjoka yi li komeho muudhano wo MTC Premiership,  Tigers oya gandjapo oku kala kwayo komeho nookoola  2-0 nongeyi sho ya etha ospana yo United Stars yi galuke kuusi noku dhana ookoola mbali mu mbali  pokapale ka Independence moVenduka Olyomakaya ga yi.

Ospana ya yambuka po Donkerhoek ando okwa li ha yi udha oshigandhi, oya li yi na oku kala niitsa 27, yi li komeho niitsa ine ando pokati kayo nospana ndjoka ya landulako momusholondondo gwoospana tadhi dhana muudhano woliha ya MTC. Ihe shika ina shi  ka vulika we molwashoka United Stars na ye okwa tulamo ookoola mbali nuudhano mbuka owa dhanwa shi thike pamwe. Ospana kehe yaa ndhika mbali oya pewa kehe yimwe oshitsa shimwe.

Aamati ya Dawid Snewe  oyu uvite ya nyokomwa komuhikihiya, Helmuth Andreas, ngoka aniwa a mono kutya omukwati gwaTigers, Fox Nambundunga, okwa dhanene nayi omudhani gwokomeho gwa United Stars pondje ashike yoka kelenga kopo koola hoka ha ka ithanwa okatopolwa kopenalti.

Andreas okwa gandja ompito opo United Stars a thange etanga okuza mpoka lyuukilila mokoola nonando pa ku tala okwa li e na oku gandja okakalata oka tiligane ku Nambundunga oshoka okwa imbi omutulimo gwo United Stars opo kaa tulemo okoola ndjoka sha yela, ya li yi na oku kala okoola.

Uudhano owa kala tawu dhanwa etanga lya yi ko Tigers lya yi ko United Stars no inaa pa tulwa mo okoola sigo oosho omudhani gwokonima gwo Tigers,Treasurer Kauapirura a thangelemo okoola omanga aadhani yoUnited Stars taya kotha ya tonata posheelo shokoola yawo, mokundopa oku thangapo etanga li ye kokule nosheelo sho koola. Eyalulo olya ningi yimwe monola.

Uudhano koyendji owa fa wa li wa sindanwa po sho, Petrus Naftalie a gwedha ko kookoola dhaTigers dha ningi mbali moku thangelamo etanga ewanawa. Omudhani gwokonima gwa United Stars, Miquel Manaza okwa tulamo okoola ndjoka ku yamwe ya li ya fa ndjoka yehekeleko ihe nani, aadhani yo United Stars ka ya li ya mana moonkambadhala dhawo oku sindana nenge tuu ya mone po oshitsa shimwe.

Aadhani yo United Stars oya kala ya menekela posheelo shokoola yo Tigers ya thiminike Ingweinyama a tule ombunda moshihwa moku keelela iiponokela ya United Stars.

Ospana ya United moku ponokela hoka oye shi pondola oku thangelamo etanga mokoola, konima sho, Alfeus Ngwezi a mweneke ongundu oshona ya li ta yi kudhile yaa yambidhidhi yo Ingweinyama sho a thangelemo etanga ndyoka, ngiika yamwe ta ye li luku lyoshimaliwa, mominute dho ko mu zimbukilo, no ngeyi okwa pe ospana yi mone oshitsa shimwe shomiitsa itatu mbyoka ya li tayi kondjelwa, oospana adhihe odha yi kegumbo kehe yimwe ookoola mbali dhomokoola mbali.

Muudhano pokati ko PC Blue Boys okoola yimwe ya tulwamo komudhani gwo Blue Boys mokoola ye mwene, owa sindanwa po ku Tura Magic mokoola 1-0 .

Uudhano mbuka owumwe mboka tau dhimbulukiwa wa fa uuyolithi sho omuhikihiya, a pewa uuthemba wokuhika, koNFA FIFA, Dangi Shinana, a pitika opo ospana yokomunkulofuta yi longithe aadhani mboka ta ya pingenepo yakwawo ye li yane pehala lyaadhani yatatu ayeke nonando aatali naantu yalwe oya li taya nyenyeta oshinima shoka.

Ospana yoRamblers na yo oya tsikile oku dhana nawa oku za ko Krismesa, sho aamati yomepandaanda lya Tunschell ya piti pospana ya LHU Blue Water sho ye yi dhenge nookoola 2-0, ndhoka dha tulwamo ku Lucky Kooper, nongeyi oya sindana olutitatu nkene tuu ya topokele nomudheuli gwawo, Jerry Zimmer.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here