Mile, nondjodhi yoku imba

0
234

WINDHOEK – Mathias Mukohongo, a tseyika nawa nedhina Mile, enyakwa mo ku imba oongalo dhoKwaito noGospel.

Mile okwa ya mbukile moNiiwe mOnayena, nokwa hita osikola ye yaanona poJoseph Simaneka Asino nokwa mana omatrika kosekundo sikola ya Uukule.

Mile okwa lombwele oshifo shika Kundana ta ti oshipewa she shoongalo osha holoka ponkatu yopombanda sho a li a ningi okangalo ke kotango omvula ya ziko ta kati Uuyuni Wonena, eka ningila mositudio ya Silva mOshakati Shanangombe. Okangalo haka okeli haka inyenge nawa unene tuu mooRadio dhOshiwambo.

Mile ngoka eli teshi enditha nawa moongalo nomeilongo lye okuli ta longo nuudhiginini nongashingeyi okwa tegelelwa nokuli aka pitithe ongalo ye ompe tayi ti When I Get Famous and Rich. Mile okwa gandja etumwalaka lye tati ye oha pandula a shike Nampongo ku aihe emuningila naKuku gwe Anna Andreas ngoka hemu kumagidha aluhe a longe nuudhiginini.

“Ngame otandi ka kala ashike ndafa nda dhipaga ondjamba uuna nda pititha oalubuma yandje pehulilo lyomumvo ogo tuu nguka. Moalubuma muka otandi ka kwathelwa ku Mr Chilly, omumwaameme mati Makozee, Chiza, Ramoz osho woo Tsempo,” ta hulitha ngaaka.

Ku Pinehas Nakaziko

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here