Ta lili uuthigona we kaalumentu aakwawo

0
150

KuMaria Namupala

 

Onayena – Omukuluntuskola gwosikola yopevi yOnalusheshete Eino– John Nankudhu, okwa lili uuthigona we kaasahenda, omolwa onkalo yoluhepo ndjono ya kwata noya taalela osikola ye.

Onalusheshete oyili moshikandjolongo Onkumbula,yina aanaskola yeli 128 naalongi yeli ya 7. Metitano lyoshiwike sha ziko Nankudhu okwali a tsakanene na yamwe po yomookansela yomoshitopolwa sha Shana, opo a lile uuthigona we oshoka anuwa omugongo holilile oongu hagu ku kwiinine.

Nankudhu okwali ayi moonkundathana na kansela gwaKaku Joseph Kapya Endjala oshowo kansela gwa Katyali Joseph Mupetami (Omupiya goshigwana) .  Oonkundathana dhawo oyali ye dhi ningile pEkamuti mOndangwa, pethimbo lyomutenya lela .

“ Oskola yetu oyina ompumbwe onene ndjono ye eta opo ndi hulile muunyengwi, sho osho sha etele ndje edhiladhilo ndi lile uuthigona wandje kaamati aakwetu mba, otwa pumbwa osolar oshoka posikola yetu mpoka kapuka olusheno ohatu longitha owala okashina ashike okashona”, Nankudhu ta ti nga.

Okwa tsikileko ishewe tati oyeli ya pumbwa eshina lyoku indjipaleka ookopi, oocomputer , okwa ti woo osikola ndjoka oyina ompumbwe onene yomatungo oshoka okuza ondondo onti 5 sigo onti7 ohaya longelwa ashike momatsali molwasho kayena omatungo ga gwana posikola mpoka.

Pethimbo yeli moonkundathana ndhino ookansela mbaka oya uvanekele Nankudhu kutya otaye ke mu kongela omakwatho yo taya fala uupyakadhi mbuka eli muwo kaanangeshefa yomonooli yo ya tale shoka taya ningipo, ashike oyena ku mu kwatha ngaashi tashi vulika.

“ Ina mu ethandje aalumentu yakwetu, ompumbwe noluhepo lwandje omulu wete, ondeya ndi lile uuthigona wandje kune oshoka ondemu inekela onkene inamu ethelandje pevi oshoka ne ihamu patekene nande” ta ti nga. “ Onda kambadhala oku konga omakwatho ashike sigo oponkatu ndjika inandi mona nande ogumwe ta kwathelendje, uveni omakemo gandje”. Ta gwedhako.

Omukuluntuskola nguka ota vulu ku dhengelwa kongodhi ndjika kwaangu ena ehalo lyokukwathela nenge a pumbwa uuyelele. 0811247091 (Nankudhu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here