Va ya moipandeko medina loumbudi

0
249

KuHelvy Shaanika 

 

ONGWEDIVA – Opolifi yaShana oya manga noku diditika  ovalumenhu vavali konima ashike eshi veli teela mehauto lomumati, taku hokololwa kutya omona womunangeshefa, mwene weengeshefa doBH, Ben Hauwanga.

Ouyelele oo wa yandjwa kookatalekonawa, omulumenhu umwe okwa denga mo ekende lotuwa yoLand Cruiser oyo ya li ya kanghama pongeshefa yo BH, oyo i li mondjila ya kula yaShakati na Ngwediva, ta kufamo okapandi koimaliwa, nee compiuta dee laptop, ndele ta nhukile moka tekisa kalaula oko ta ku fekelwa kutya okomushingi oo ta longele kumwe naye.

Lao linene, omumati okwa mona diva ookalyamupombo ovo ndele ta dengele opolifi, ye te li kwateleko yo moku va taataa. Ovalumenhu ava ova kwatwa konima ashike yominute dinini, va kwatelwa poshivelo shoSpar mOngwediva.

Kakukutu komatanga opolifi mOshana Komissiona Ndahangwapo Kashihakumwa okwa koleka oshiningwanima eshi. Kashihakumwa okwa ti ovalumenhu ava ova holoka nale momhangulilo yaMangestalata mOshakati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here