Yatatu yi iyaka mokakuma kopolisi pOkahao

0
251

KuKAKUNAWE SHINANA

 

ONGWEDIVA – Opolisi moshitopolwa shaMusati  oyili molukongo olunene lwaalumentu yatatu mboka yi iyaka mondjedhililo yoposasiona yopolisi pOkahao.

Oshiningwanima shika osha ningilwe Osoondaha ya ziko pokati kuusiku, Joel Thomas, Iyambo Mika na Thomas Amakali mboka ya li mondjedhililo yi iyakamo.

Aafekelwa mbaka oya li  mondjedhililo omolwa omatamaneko gokuyuga ya homata, okudhenga, okweehameka kolutu, okuteya omagumbo noshowo okukwata koonkondo.

Aafekelwa aniwa oya zi mondholongo ya talika kaapolisi mboka ya li miilonga ongulohi ndjoka.

“Ota ku hokololwa kutya omiyelo okuya muukuma wopondholongo yopolisi odha li dha eguluka nomatompelo kape shiwike kutya oga shike. Aafekelwa mboka aniwa oya piti ashike piiyelo mpoka noku fadhuka po omanga aapolisi ya li yiipyakidhila, konima sho aapolisi ya dhimbulula shoka sha ningwapo, aafekelwa oya dhimi omalamba agehe gosasiona yopolisi noya fadhukile momilema.

Okwa li wo ta ku loko noonkondo naasho aapolisi ya ka kutha oondjembo dhawo opo ya landule aafekelwa mboka okwa li kwa toka, naamboka ka ya li taya vulu oku monika kutya oyuuka peni,” osho omupopiliko gwopolisi mOmusati Sergeant Heskiel Hamalwa a hokolola.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here