Nkulee Dube a nyanyudha aaNamiba oyendji

0
251

KuPinehas Nakaziko

 

WINDHOEK – Omu imbi omuSouth Africa, Nkulee Dube, okwa nyanyudha aaNamibia oyendji pethimbo lyepatululo lyoshituthi  oshi14 shaVenduka  shokomumvo  /Ae //Gams Arts and Cultural.Epatululo ndika olya ningilwe Etiyali oshiwike shika moshilandopangelo.

Oshituthi shika oshali sha etwapo kelelo lyoshilando shaVenduka, onga okudhana omuthigululwakalo gwaNamibia, komihoko adhihe.

Omukuluntu Guunongononi wokomake nomithigululwakalo gwelelo lyoshilando shaVenduka Mariah Hamata okwa ti, epatululo ndika olyo lya li lyotango lya longekidhwa nawa ngele tashiya komainyanyudho okuza kaahikingalo aaNamibia naaSouth Africa.

Okwa gwedha po ta ti, aahikingalo oya li ya pulwa opo ya ninge uungalo mboka wa ningwa kaahikingalo ye tu thigapo nale, uunene tuu mbo womoomvula o1980s sigo o1990s ngaashi Kwela, Brenda Fassie, Jackson Kaujeua na Lucky Dube.

Oshituthi shika oshali sha egululwa  kongundu yaa imbi yoshiputudhilo shopombanda shaNamibia (Unam), ndjoka yali ya imbi omayimbilo gawo gatatu, noya mono omawi ogendji kaaholoki. Hishishi Papa okwali a imbi oongalo dha Kwela, Big Ben okwa imbi dhaJackson Kauejua omanga Lady May a imbi dhomuhikingalo omuSouth Africa, Brenda Fassie. Ras Sheehama okwa imbi uungalo we mboka a ninga tango momimvo dhonale.

Ongundu yaandaanisi oEquipped Dancing Academy nayo oya nyanyudha aatali nomayinyengo gawo omawanawa.

Nkulee Dube okwa li a imbi uungalo wa he, Lucky Dube, ngono etu thigapo nale.

Oshiindingili osha ka kwata miiti sho Sunny Boy na Tequila ya imbi pamwe, wu mwepo womuungalo wawo wonale.  Ees okwa hulitha nomaimbilo ge gaali. Konyala oshituthi ashihe osha endele  nawa no tashi ka hula nena.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here