Iilonga yopate Onayena Okankolo osho ya tameke

0
156

KuMaria Namupala

 

Onayena- Konima ashike yoomwedhi oonshona sho opate ndjika ya li ya patululwa  ku Minista yiilonga niiyenditho Erkki Nghimtina, iilonga oya tameka nee ngaashingeyi.

Iilonga mbino oya tameke petameko elela lyomwedhi nguka, noyendji mbono yeli pomudhingoloko nguka oya pewa iilonga na yamwe oye li taya kutwa natango, ngashingeyi oyi ipyakidhila oku kokola mooha dhopate ndjoka yo iilonga ta yi yimo ihe.

Kansela gwoshikandjohogololo Onayena Max Nekongo, okwa ti moshikandjohogololo Onayena omuna ishewe opate ndjono yaza pIikulundundu tayi longwa yu uka kOmahenge , ta ti nayo oya gandja oompito dhiilonga koyendji.

Nekongo okwa indile opo aanamukunda ayehe ya gandje elongelokumwe naamba taya longo opate ndjika oshoka otayi eta uuwanawa moshigwana. Ta tsikileko no ku shi yelitha kutya oosikola ndho dhili popepi nopate ngaashi Uuyoka, Ekuku, Oniiwe nadhimwe otadhi ka mona omauwanawa oku ziilila mopate ndjika oshoka otadhi ka tungilwa uupate wu uka poosikola dhawo mpoka.

“Na tu longeni iilonga mbika neitulomo oshoka oompito dhiilonga odha pumba, opate ndjino oya lilwa nale kaakwashigwana sho ya kala noku nyenyeta ethimbo nuule molwa opate Onayena-Okankolo omakemo geni oga yamukulwa na tu longeleni owala kumwe tse tu opalekeni opate yetu ndjono tayi tulwa oteya ngaashingeyi” Nekongo ta ti nga.

Kansela Nekongo okwa tsikileko woo kutya oya thaneka ando iilonga mbika yoku tulako oteya yi kale yapwa pehulilo lyomvula ndjika , opo yi vule ku longithwa mbala kaakwashigwana. Ta indile wo opo aatondi kaa ya hanagulepo omaliko gaambo taya longo opate ndjika. No ku gandja omayambidhidho mpoka tashi vulika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here