Okanona ka monithwa oshiponga

0
215

KuMaria Namupala

 

ONAYENA – Okanona koomvula mbali (2) ota ka mono epango moshipangelo Onandjokwe sho ka dhengwa noku ehamekwa komulumentu goomvula dhopokati.

Daniel Malakia okanona ka Josephina Nandjigwa ya yambukile momukunda Amuteya moshikandjohogololo Onyaanya.

Oshiningwanima shika osha ningwa metiyali lyomasiku ga 8 gomwedhi nguka ,sha ningilwa puundunda mbono hawu ithanwa India popepi noskola ya Amakali, sha ningwa pethimbo lyo kwa toka lela.

Omahokololo ota ga ti okanona oka li keli mondhikwa ya yina sho olugodhi lwa tu kuka pokati kahe yokanona haka nomulumentu na ku dhenga okanona ha, yina yokanona okwa hokolola kutya okwa li ta kambadhala ando a hangukunune ando mbaka taya kondjo ashike omulumentu nguka okwa dhenge okanona haka keli mondhikwa, oya li ya dhengele opolisi mbala noku ya ilapo ye ya fale koshipangelo.

Okanona oka taambelwa moombete oshoka oka ehama unene koshipala nomeho oga zinda , Okanona otaka tuminwa komathano koshipangelo shaShakati,omanga naku dhenga okanona oshoka okwa tetwa nekatana momutse naye a hondywa momutse moka mwa ehamekwa kuhe yokanona,  Yina yokanona naye okwali a pangwa esiku olyo tuu ndyoka oshoka naye okwa dhengwa a ehamekwa koshipala.

Oshinima shika otashi hokololwa kutya osha holoka omolwa elongithonayi lyomalovu pomahala gomanwino.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here