Aadhani yiigwana ine ya dhana etanga lyokoompadhi poShiwakopo oshiwike shika

0
178

KuCarlos Kambaekwa

 

WINDHOEK – Namibia moka tamu dhanenwa uudhano waagundjuka wiilongo yili ine ota ka dhana na South Africa petameko lyuudhano mbuka tawu kwata omasiku gatano.

Uudhano wetanga lyokoompadhi hawu dhanwa lwaali komumvo waadhani yokohi yomimvo 17 owa dhanenwa pehala lyomaudhano moShiwakopo okutameka Etitatu oshiwike shika.

Iilongo yilwe mbyoka tayi kuthombinga muudhano mbuka oyo Ghana nospana yoshitopolwa sha Westphalia shomoNdowishi.

Omudheuli gwoBaby Warriors Turi Upi, okwa tungupo ospana ya kola yiilyo omi 20 ndjoka tayi ka dhana muudhano mbuka. Pethimbo ta kuthileko aatoolinkundana oshiwike shayi omuwiliki guudhano mbuka, Roger Daltrey Kambatuku okwa ti ospana ya Ghana oya thika naandjoka ya South Africa oya li ya tuka okuza ko Johannesburg yu ukilila koWalvis Bay. Ospana ndjoka oyo yi na ekopi lyuudhano mbuka yokoWestphalia oyi li nale moNamibia okuza etine oshiwike shayi. Uudhano waagundjuka mbuka owa longekidhwa kuuMinisteli wOmaudhano melongelokumwe na Namibia Football Association (NFA) naambuka owu li oshitopolwa shelongelokumwe paudhano pokati ka Namibia na Germany.

Aadhani ya Namibia ota ya ka ya ko Westphalia, Germany oku ka kuthombinga muudhano wopaigwana methigathano noospana dha kola ongo oshitopolwa sheuvathano ndika.

Upi pankundathana nomuyakuli gwe , Timo Tjongarero okwa hogolola aadhani 20 okuza maadhani aagundjuka 30 mboka ya zi  mongundu yaamboka ya li ya dhana muudhano wa longekidhwa komina ya Skorpion wa ithanwa Skorpion Zinc Youth Cup wa dhanenwe poKaiti omumvo gwayi.

Elalakano lyotonamende ndjika olyo oku konga mo iitalendi mokati kaadhani yeli kohi yomimvo 17  opo mbaka ya upikwe ya ninge omayego oku dhana pomuthika gwopaigwana monakuyiwa.

Uuministeli wOmaudhano owa tseyitha wo kutya owu na edhiladhilo oku dhika po omauvathano na South Africa noshowo Ghana konima yuudhano woshiwike shika. Euvathano ndika olya kwatelamo oku tuma ospana ya Namibia kohi yomimvo 17 oku ki idheula koSouth Africa noshowo ko Ghana noshowo oku ka dhana omaudhano hoka. Otaku kala wo haku tumwa aadheuli yoospana ndhika opo ya ka ilonge shoka aadheuli ooyakwawo taya longo noshowo ya ka pewe omadheulo kombinga yokudheula aadhani.

Aadhani ya Namibia mboka ya hogololwa noku dhana otaya landula: Donovan Gainub, Welcome Neil, Baloyi Standib, Collin Amukwaya, Johannes Kwedhi, Mervin Somaeb, Ujama Hangero, Katjikumbwa Mberirua, Jürgen van der Byl, Pandeni Kandjabanga, Likius Nghitumu, Manchester United McGyver , Katiti Hakuria, Ukaurua Mungendje, Wisely Kauua, Hatani Geingob, Renanso Willemse, Hiha Katjivena, Jandja Maharero and Hezeeko Katjiukua.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here