Mulumo Wa-Afrika a pititha uungalo uyali

1
255

KuPinehas Nakaziko

 

WINDHOEK-Ongundu yaa imbi yopamuthigululwakalo ndjoka yishiwike nedhina Mulumo Wa-Afrika no ya totelwe po omvula ya ziko, osho ya pititha uungalo wayo uyali, koradio yOmulunga, petameko lyomwedhi nguka.

Uungalo mboka wa piti no w uli ta u inyenge nawa moradio oyo tuu ndjika ongaashi Ohango nOnganga Yatichecke.

Omupopiliko nomu kuthimbinga gwongundu ndjika Amatokolos, okwa ti epititho lyuungalo wayo uyali okuhwahwameka aaholi yoongalo dhayo manga oalubuma yawo yili po kupita, kuyele omvula ndjika. “Otwali twa uvathana ihe pamwe nookuume kandje opo tu pitithe po manga uungalo mboka uyali, okugandja manga okapambu okashona komulyo gwomusiki yetu, noku ninga edhina lyongundu yetu enene manga oalubuma tayi piti,” Amatokolos tati ngaaka.

Mulumo Wa-Afrika oyo ongundu ndjoka ha yi imbi konyala oongalo dhomihoko dhayooloka ngaashi oongalo dhomithigululwakalo dhaaWambo, Osilozi nosho tuu.

Amatokolos okwati edhina lyongundu yawo “Mulumo Wa-Afrika” olyili melaka lyoSilozi, shono tashiti, Ewi lyaaAfrika.

Okwati olyo woo tali ka kala edhina lyoalubuma yawo yotango.

“Ongundu yetu oyo yimwe yomoongundu dhayooloka koonkwawo odhindji oshoka oku imba kwetu okwa yooloka, no ha tu ningi omayinyanyudho ga yoolokathana ngaashi okunuka omupembe, eenkama, nokudhenga iiketala nzono twa ninga tseyene nomakenya, nomayemele,” Amatokolos ta ti.

Mongashingeyi oyena oongalo dhili omugoyi (9) ndhono dhapwa nale okudhindwa komashina. Sigo oompaka oya ulika nale uunongo wayo koNice restaurant nokoNTN.

Omvula tayi ya oya hala ya ka kuthe ombinga methigathano lyongundu yahugunina yathikama, ano oLast Band Standing.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here