Stofy a pititha oalubuma ye ompe

0
215

Ku Pinehas Nakaziko

 

WINDHOEK-Abel Martin a tseyika nawa Stofy osho a pititha oalubuma ye ontitatu yopambepo ta yi ithanwa “I have My Jesus”, shono tashiti ondina Kalunga kandje, Etine lyaziko.

I have My Jesus ndjono yi na ehwata lyoongalo omulongo nane (14), oya hokololwa koyendji oyo yimwe yi na oongalo dhopambepo dha dhenga mbanda ngaashi Jesus Teku ifana, Ndili Ofika, Ndjambi Mukuture na I have my Jesus.

Stofy ota ti oalubuma ye otayi adhika kehe pokakololo haka landitha oongalo dhoshiNamibia moshilongo.

“Ngame mwene ondili omugandji gwetumwalaka tashi pitile moongalo dhandje, ndhoka woo tadhi opalele omapipi agehe moshigwana,” Stofy tati.

Stoffy omvalele yomElombe nokuli ngashingeyi omukalimo gwomOshakati shaNangombe. Okuli enyakwa moongalo dhopambepo nota ti, ye nkene a za noondjimbo ekuvu nela, oshoka manga ali omushona, okwa ka kala nale haningi oongalo nokambulumbumbwa noshiketala mbyoka eyi ninga yemwene. Shika okwali he shi ningi uuna ta takamitha nokulitha iimuna, nenge tamwenyeke aanegumbo ye ya gondja.

Momumvo 2006 omo moka a li iilandele oshiketala she noka sha li oshi dhigu kuye eshi ilonge oshoka uunongo omombinzi wuli.  Omumvo ogo tuu ngoka ohole yoongalo ye oya ende tayi koko oshoka eithano lyomuntu ihali muthigi momutumba.

Stofy okwa tokola aye mehangano lyoongalo sho a tameke oku ninga oongalo pamuthika goshinanena, ngoka tagu longithwa kaahikingalo yomuuyuni.

Oongalo dhe dhotango okwe dhi kwatihila koShy Guy Entertainment mOshakati momumvo 2009 moka a li a pititha oalubuma ye yotango, Ndapandula Omwene, momumvo 2010, yali yina ehwata lyoongalo omulongo.

Oalubuma ye ontiyali ‘Twa dalelwa Jesus’ okwe yipititha mo2012 no pethimbo ndino okwa adhika a ninga nale ositudio ye yina omashina agehe ha ga longithwa okuninga ongalo, ano yina uumbulumbumbwa wopashinanena.

“Oshigwana shetu oshihole oongalo dhetu, naashino oshi li osho oshinima oshiwanawa omo tu pitithile etumwalaka unene tuu lyopambepo. Aahikingalo natu puleni komeho, ashike natu dhimbulukweni ngaa kutya ngu etupa uunongo noondunge olye, notwa pumbwa wo oku musimaneka nokutanga edhina lye okupitila muunongo mbu etupa,” Stofy ta hulitha ngaa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here