Okamati Nokakadhona dhingi HP

0
250

Ku Pinehas Nakaziko


ONGWEDIVA-Oshiputudhilo shaailongi shopombanda mOngwediva, Hifikipunye Pohamba, otashi ka ulika nokutseyitha okamati nokakadhona dhingi mOlyomakaya twa taalela poshiputudhilo opo tuu mpaka.

Aakuthi mbinga methigathano lyekondjelo lyoshihako noshikoloni shokamati nokakadhona dhingi a yehe aailongi moshiputudhilo moka. 

Aahingikalo ta ya ka kutha ombinga oku ulika uunongo wawo ongaashi Exit, Mbuku, Boet, Soeklam osho woo aahikingalo yamwe aailongi moshiputudhilo muka.  Gumwe gwomooDj, Dj Paul oye taka kala omuwiliki gwomambako. Kakele kwaashoka, ehulilo shiwike moHP otali kakala ewanawa oshoka otaku kakala wo omaudhano gayoolokathana okuza Etitano nOlyomakaya ndjoka.
Ondando yuutekete woku ka tala okuza poodola N$20 kaailongi moshiputudhilo muka noN$30 kaakwashigwana. Aawiliki yoshiindingili shika otaya hiya ne uunene aailongi yeye, yaninge Ooyiho yontali, yo ya yambidhidhe aailongi ooyakwawo, oshowo aantu yopomudhingoloko ya ka popile mushiinda talika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here