Omufekelwa muufuthi wiimuna a holoka mOmpangu

0
223

KuLoide Jason 

ONGWEDIVA –Omufekelwa mokuyaka oongombe noshowo iikombo pomukunda Omahenene moshikandjohogololo shaNesi moshitopolwa shaMusati, Mulume Salom Fillemon osho a holoka mompangu yaMangestrata mOutapi metitano lya ziko.

Kapatashu mokuyaka oongombe moshikandjohogololo shoka okwa li a longwa oshilongwa oshiwanawa noshindungiki sho a langelwa ku gumwe gwooyene yoongombe dha kana pomukunda ethimbo ele.

Omusamane ngoka ita vulu oku tumbulwa molwomakonaakono gopolisi geli metifa , okwa ningi uule woshiwike keeshi uutoye wombete ye sho a fulu oshilambo oshileeleeka popepi noshigunda she opo a langele omuyaki gwiimuna.

Omusamane nguka a ninga omasiku ta lala moshilambo osho a hambelele sho a kwata omufuthi ta hingimo ndatu dhomoongombe dhe ndhoka ali  a hala opo a ka landithe a ninge omukengeli  oku pitila momaliko gaya kwawo ngoka ya likola okulonga nuudhiginini.

Omupopiliko gwopolisi moshitopolwa shaMusati Lineekela Shikongo okwa koleke kutya omulumentu nguka okwa kwatwa eta yahwa nomushasho  mombunda ngoka gwa halakana gwa uka ke kothi sigo okomakutsi.

Okwa ti wo okwa li a holoka mompangu mOutapi  eta pewa oku ifutilamo koondola N$ 2000 , na okwe yi futa,  nokuli nale kondje yondholongo.

Komapyopyo gaakwashigwana ngoka taga ti Fillemon okwa ninga omuyamba mokuyaka kwe eta tungu ositola onene po Kandiikalela opolisi inayi shi koleka oshoka oya ti inaye shi tseyithilwa.

Opolisi oya ti kutya aanamukunda mboka otaya nyenyeta nayi noku yemata aniwa sho taya kanitha iimuna yawo mbyoka taku hokololwa kutya otayi landithwa aniwa mo Angola oshoka omukunda ngoka ogulu popepi nAngola .

Oshipotha osha undulilwa komeho sigo oko 25 ga Juni nuumvo. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here