Uudhano woongonyo mOngwediva

0
243

KuNuusita Ashipala

ONGWEDIVA- Enyakwa muudhano woongonyo wokomumvo wa Kilimandjaro Boxing Championship etanga lyegameno lya Namibia , NDF olya uvaneke tapa ka kala iilonga ita yi nuwa meya uuna uudhano mbuka wokomumvo tawu ka yamo mondambo momasiku 2 gaMai pokampusa ya Unam ya Hifikepunye Pohamba mOngwediva.

Aamati yomizalo dhomangwathi oyo ya kuthilepo oshishani shekopi hali taambathanwa lya Babeface Boxing Championship pendiki lyomultipurpose lya Sam Nujoma mOngwediva mu Juni omumvo gwayi, na oya li ya thigile okluba yoongonyo ya Kilimandjaro uundjagumukila wowala pehala etiyali.Lyo etanga lyopolisi tali ya pehala etitatu lya landula Kilimandjaro.

 Omuwiliki gwokluba ya Kilimandjaro Boxing Championship, Joseph Benhard okwa ti uudhano mbuka owa nuninwa oku kwathela okuhwepopeka ehumokomeho muudhano wokudhenga oongonyo mokati kaagundjuka aaNamibia.

Omudhani omukulu a tseyika nawa mokudhenga oongonyo pomuthika gwopaigwana nguka okwa ti, ethigathano ndika olya koko neendelelo okuza nkene lya tamekele omimvo ne dha pitipo.”Nuumvo otwa tegelela uudhano womanyakwa mbuka wu ka etelele aadhani oyendji oku yeleka nonakuziwa,” osho Benhard a ti. Okwa ti obokisa uudhano wokomutima gwe oku za tuu nkene ewu etelepo, opo wu kale hawu dhanwa komvula kehe.

“Ongo omubokisi nale Ngame  onda ndhindhilike nenge onda koneke ompumbwe yoku eta pamwe aadhengingonyo yaashi yopaithano, nuudhano mbuka womanyakwa guudhengingonyo wa Kilimandjaro owo uupitilo uuwanawa oku shininga okwaadha omalalakano getu,” osho a hulitha.

Ominista yOpevi yEgameno nEpopilo lyoshigwana, Erastus Uutoni, ngoka oye omusimanekwa gwoKilimandjaro Boxing Club, otaka kala puudhano mbuka oku taamba aayenda peegululo lyawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here