Reds ya shongo ewiliko lyoNFA kombinga yuudhano wa ethiwa

0
245

KuCarlos Kambaekwa

WINDHOEK – Ospana yo African Stars ina yi nyanyukilwa etokolo lyokommittee yewiliko lyoNamibia Premier League (NPL) opo uudhano mboka wa li inaawu manithwa omwedhi gwaziko wu dhanununwe uule wominute hetatu ndhoka dha li dha hupako.

Uudhano mbuka wa li wa dhanwa pokati kospana yoAfrican Stars naandjoka yOrlando Pirates owa li wa ethiwa konyala wu li poku thika pehulilo molwashoka oolamba dhokuminikila pokapale ketanga lyokoompadhi ka Sam Nujoma moKatutura odha li dha dhimi. 

Pethimbo ndyoka oolamba ndhoka dha li dha dhimi okwa li kuna ashike ominute hetatu opo uudhano mboka wu halakane, yo ospana yoAfrican Stars oya li komeho nookoola mbali.

Ospana ndjika oya ulike kutya inayi panda etokolo ndyoka  molwashoka ndika olya ningwa anuwa inaa pa landulwa omautho noompango dholutu lwopaigwana lwoku wilika etanga nenge FIFA.

Ospana yo African Stars oya pe uusama ewilikongundu lyetanga moNamibia ya ti ndika olya ningi etokolo ndyoka tali kondjithathana nomauthompango goFIFA kombinga ya nkene kuna okulongwa uuna uudhano woliha wa ethiwa Inaawu hula pambelewa molwa omatompelo gontumba nenge gongandi.

Ospana oya geyela ewiliko lyuudhano wetanga lyokoompadhi moNamibia molwasho lyatokola opo uudhano mboka wu dhanwe Etiyali konguluho tawu dhanwa ashike uule wethimbo ndyoka lya li lya hupako, kwa gwedhwa nee ethimbo lyomuhikihiya yemwene.

Ospana oya ti etokolo ndyoka otali tsondumbo nomautho noshowo nooveta dha FIFA na oya indile nokushonga ewiliko lyuudhano moNamibia opo li ulike kutya ooveta dhini dha FIFA lyo lya kwatela mwaandhoka hadhi wilike uudhano moNamibia.

Oya endulula ompango ontiheyali pepandja 29 lyooveta dhuudhano 2013/2014 ngaashi lya kolekwa kewilikongundu lyOpaigwana lyetanga lyokoompadhi, ndyoka tali ti uudhano mboka wa ethiwa inaawu thika pehulilo owuna oku dhanununwa, kakele ngele omautho otaga utha shoka shaa ha ningwe. 

Oya ti oompango dha NFA inadhi kwatelamo eutho ndika mudho.

“Omushangwa gwaAfrican Stars ogwa ti olutu oluwiliki lwetanga lyokoompadhi otalu ka tuminwa etseyitho opo lu opaleke oshinima shika shapuka sho lwo lwa dhini omautho ngoka taga wilike uudhano wetanga lyokoompadhi. 

Oshikwawo ospana oya ti otayi kala nokutseyithila aayambidhidhi yayo kutya oshike sha ningwapo sigo oompaka koshinima shika,” osho omushangwa gwa hulitha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here