Taya ikondjele yoyene moku kwata oohi

0
214

KuLoide Jason 

OGONGO – Aakwashigwana yaGongo oya ningi onkambadhala opo ya tidhe po omukaga sho tayu uhala pontopa yo pOmbathi taya kwata oohi.

Aakwashigwana mbaka oyambombolokele nee pooha dhopate ndjoka yaza kOmbalantu yuuka kOshikuku niishongo yawo osho tuu oonete dhoku kwata oohi.

Sophia Amaambo gumwe gwomaakwati yoohi okwati kutya moohi ngashingeyi omo haya kutha iimaliwa yo kulanda oondalaha dhuunona wawo .

“Kakele koondalaha tse moohi ngashingeyi otatu likolamo wo oshindji ngaashi oothewa dho ku opaleka iizalomwa noondalaha dhaanona,” Amaambo ati.

Yamwe wo yomaahugi mboka inaya hala omadhina gawo ga tseyike oya ti kutya nando yo otayi inyangele noshowo oyana mboka yeli natango moosikola onkee ngaa epangelo ota li kondjitha okuya tidha po.

“Ngashingeyi tse mboka katuna iiyemo ta tu kambadhala oku to tapo oombululu ndhoka tadhi vulu oku etapo iiyemo, ashike epangelo otali dhi pata noonkondo,” omukwati gwoohi gumwe ati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here