Aagundjuka ya pandula sho ya pewa iilonga

0
262

KuMaria Namupala

UUYOKA – Aagundjuka oyendji yomoshikandjohogololo Onayena oya nyanyukwa noyuuvite etumba omolwa iilonga yopate mbyono tayi longwa moka.

Oyendji mbono taya longo opate ndjika oya nyanyukwa oshoka ngashingeyi otaya vulu okwi imonena shomboloto. Iilonga mbika oya tamekele omwedhi gwa ziko noyendji mba yena oonkondo otaya longo ya monepo oothilinga dhawo.

 Konyala aagundjuka oyendji otaya pandula molwa uuwanawa mbuka ya etelwa popepi. “Otandi pandula Kalunga ngono a pendje ompito yiilonga ndjika opo ndi vule ku kandulapo oompumbwe dhandje, onda kala ethimbo tandi kongo iilonga ashike inandi mona shalongo pwiile iilonga yopate go omapulo gandje taga yamukulwa ihe,” Maria gumwe gomaagundjuka ta pandula nga. 

“Onda tameka ku longa iilonga mbika okuza ashike pontsapo sigo onena ndjika opo owala ndili te kondjitha, otatu pandula Kansela gwetu sho a dhiladhila opo opate ndjika yilongwe, tse tu etelwe uuwanawa owundji oshoka otundji otwa kala owala momagumbo twaana sho tatu ningi nongashingeyi otatu longo tse tu imonenepo shomondjato,” Benard na ye ta gwedhako nga.  Aagundjuka mbaka ohaya longo iilonga ya yoolokathana, yamwe taya opaleke noku kokola opate nayamwe ta fulu iithindi.George Shaanika ngono ha tonatele mbono taya fulu iithindi naye okwa ti naye ota pandula sho ya pewa iilonga ashike otaya indile oshimaliwa shawo shigwedhelwe oshoka iilonga mbi haya longo anuwa oyindji unene na otayi pula omuntu wuna oonkondo.  “Otatu indile woo tu pewe iikutu tayi ulike kutya tse otatu longo opate andola tu kongelwe ngaa omuzalo gulipo,” ta ya gwedhako nga. 

Nonande oyendje ya nyanyukwa yamwe mbaa inaaya mona natango iilonga popate otaya kongo, pamwe taya kutwa ngaa oshoka oompito dhiilonga opo dhili natango.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here