Otonamende ya Ngame omulongisikola mOhangwena ehuliloshiwike ndika

0
197

KuClemence Tashaya

EENHANA – Aalongisikola mOhangwena otaya kala nuudhano wawo ehuliloshiwike ndika. Uudhano mbuka otawu ka dhanwa ashike kaalongisikola yomoosikola dhomoshitopolwa shelongo kohi yOhangwena, wo mbuka otawu dhanwa okuza Olyomakya sigo Osoondaha omasiku 24-25 Mai nuumvo. Uudhano otawu dhanwa kohi yoshipalanyolo’ Stop Gender Based Violence in Namibia’ kokutya hulithapo elongitho lyoonkondo lyakankamekelwa kuukashike kookantu moNamibia.

Omunashipundi gwolutu luudhano wopashigwana moosikola nenge [National School Sports Union (NSSU)], Vaino Shimutwikeni, okwa ti uudhano mbuka owa nuninwa okuhanganitha aalongi ayehe moshitopolwa shoka noshowo okuandjaganeka etumwalaka lyokukondjitha elongitho lyoonkondo pamuthika guukashike kookantu moshilongo.

 “Otuna wo elalakano okugongela oshimaliwa muudhano mbuka omolwa egandjo lyomapole muudhano pashitopolwa ndyoka talika ningilwa poseko ya Ponhofi muSeptemba nuumvo. 

Otonamende ndjika otayi ithana iikandjolongo yili omugoyi mOhangwena mwa kwatelwa wo nombelewa yElongo moshitopolwa shika, naakuthimbinga ayehe oya hiwa opo ya kale yi ilongekidhila uudhano mbuka uuwanawa notawu nyanyudha,’ osho a fatulula.

 ‘Otonamende ,Ongame Omulongisikola otayi kadhana omaudhano ngaashi etanga lyokoonyala, etanga lyomokambamba, netanga lyokoompadhi. Oku ishangitha ospana yetanga lyomokambamba oodola 1000, lyokomake oodola 700 nolyokoompadhi oodola 1 500.

Shimutwikeni, okwa ti ospana dhingi muudhano wetanga lyomokambaba otayi pewa oodola N $ 3 000. 00 nekopi hali taambathanwa noshowo oombandi dhoshingoli, ospana ontiyali otayi pewa oodola 2 000 noombandi dhoshisilveli.Omanga ndjoka yeya puutitatu tayi pewa oodola 1 500.

Muudhano wetanga lyokomake ospana yotango otayi pewa oodola  $ 2 000.00 nekopi hali kondjelwa, oshowo oombandi dhoshingoli, yo ndjoka yeya puutiyali tayi pewa oodola 1 500 noombandi dhoshisilveli.Ospana ontintatu otayi pewa oodola 1 000.

Muudhano wetanga lyokoompadhi ospana ndjoka ya sindana otayi ka pewa oodola omayovi 5 000, ekopi hali kondjelwa, noombandi dhoshingoli.

Ospana ontiyali otayi mono  oodola omayovi 3000 noombandi dhoshisilveli omanga ontitatu otayi pewa oodola omayovi 2 000.

Puudhano mbuka itapa ka pitikwa aalandithi yalwe oshoka oospana ndhoka otadhi kongo oshimaliwa  okugongelela egandjo lyomapole muudhano moshitopolwa shoka, oshigwana osha hiwa opo shiye shi tale uudhano.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here