Omugulu-Goombashe National Heritage gwa egululwa

0
248

KuLoide Jason 

OMUGULUGOOMBASHE  – Omuperesidende Hifikepunye Pohamba okwa ti omapendafule gaNamibia agehe otaga ka fumvikwa papangelo kashina mbudhi kutya ngoka otaga fumvikwa peni.

Omutse gwoshilongo ogwa popi ndhika pethimbo lyoku egulula ondhimbuluthohala opashigwana pOmugulugoombashe moshitopolwa Omusati oshiwike shayi.

Pethimbo ndyoka Pohamba okwa dhimbulutha aapulakeni kutya ethimbo lyekondjelomanguluko olya li edhigu unene tuu sho aakondjelimanguluko yotango yali ya longo nuudhigu okuyakelamo oondjembo moshilongo okukondjitha epangelo lyokatongo lyaSouth Africa.

Omuperesidende okwa li omupopi omunene pethimbo a egulula Omugulu-goombashe National Heritage Site moshitopolwa Omusati oshiwike shayi.

Pethimbo ndyoka okwa siikulula omathano gaakwiita yotango yetanga lyokumangulula aaNamibia(People’s Liberation Army of Namibia); Omathano goshikushu ngoka ogaakwiita yiipyakidhila nokuninga oonkundathana dhopakwiita nkene taya ka ponokela omutondi gwawo.

Iihongwathano mbyoka otayi gandja omapandulo kaakwiita mboka ya longo oshindji mokulongekidha omalunduluko ngoka gafala memanguluko lyoshilongo shika.

Omathano ngoka otaga dhimbulukwa wo shoka shaningwapo kwaakwiita omapendafule mboka natango yena omwenyo.

Omuperesidende okwa li a lesha omadhina gamwe gaakondjelimanguluko  yamwe ngaashi Kaxumba Kandola,Isak Shoome, John Otto Nankudhu nayakwawo oyendji,a ti kashali oshipu okwaadha emanguluko.

Okwa hokolola wo nkene  ye a li adhengwa nomapokolo kaantu yoshilongo shawo,ndele kali adhengwa kiilumbu ngaashi osho sha li shina okukala.

Omuperesidende okwa ulike woo okuuva nayi kwe komipopyo dhaamboka yali taya yi ekondjelomanguluko moshipala sho yakondjo yagama kaakolonyeki ihe nena otaya pula okuyalulwa ongo oonakulwa aakulu mekondjelomanguluko.

Okwa ti mbaka kayena esiku ya yalulwe ongo aakwiita aakulu mekondjelo lyemanguluko, na itaya ka mona nando oshimaliwa shaakondjelimanguluko. Kakele openzela yaakulupe yoodola omathele gahamano ota ye yi pewa oshoka ndjoka oya nuninwa kehe omuntu ngoka a gwanitha omimvo omilongo hamano.

Okwa londodha mboka opo ya tseye kutya edhiminathanopo lyopashigwana olina oongamba na inaya pumbwa okuli dhanena.

Okwa kumike aayambidhidhi yoongundu dhopolitika ya yande okuhumbata oondjembo niikondjitho yilwe uuna taya yi kiigongi yopapolitika.

Okwe ya indile opo ya kaleke omahogololo moshilongo gena ombili.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here