Kuupenda oku li nawa

0
213

KuMaria Namupala

ONDANGWA  – Aagundjuka  oyendji otaya kambadhala noku totapo oompito dhiilonga ku yo yene. Yamwe oye wete kutya kashishi oshiwanawa okukala wa tegelela epangelo li ku etele iilonga megumbo

Andreas Henock, omugundjuka goomvula 26 omukalimo gomOndangwa, nomvalele yomOkatyali okwe ya mondoolopa ndjika nelalakano lyokukonga iilonga mbyono aagundjuka oyendji ya pumbwa ngashingeyi.

Oshapumba komulumentu a kale ena oshihondjelo ashike, Henock oku wete kutya kuye oshipu na ota vulu a kale ena oshihondjelo she mwene. Henock okwa hokololele Kundana kutya  ye mwene okwa putukile paakuluntu ye ashike yina okwa kala omuhondji naaluhe ngele ta hondjo oha kala noku longa oyana.

“Sho nda mana ondondo onti – 10 onda kala he kala na meme ye ta ulukile ndje nkene aantu haya hondjo nokuza mpono uunongo wandje oweende tawu koko nontseyo oya kala ngaa nee oyindji, inandi ya nande okiiputudhilo ando yokuhondja, omvula ya ziko ondali nda mono iilonga  poshihondjelo shimwe mOndangwa ashike oyali yopakathimbo,” Henock ta ti ngaaka.

Henock okwati ina hala a dhengwe koluhepo omanga ena oonkondo nuunongo we mboka a pewa ku Kalunga ke. Okwa ti okwa itaala meyele lyomukokolipresidente  Sam Nujoma sho a tile emanguluko niilonga tati, okuna okulonga nuudhiginini sigo a sindana.

Oshihondjelo shika otashi adhika mondoolopa yaNdangwa okuza ashike pegongo lya Kanana wu uka meni kashona. Osha patulukile nee mu Mai. 

Nonande Henock ta kondjitha ngeyi okuli ena ompumbwe yoshimaliwa opo a lande omashina ga gwana, iiyata oshowo iilongitho mbyoka tayi pumbiwa moshihondjelo. Okwati ina hala a kale momapandaanda noku kuthakutha iinima yaantu ta ti okwa tokola iilongele kuye mwene ye iimonene oshikwiila shesiku kehe.  

Ta kumagidha aagundjuka mboka inaaya hala okulonga sha, kuyo yene ya kambadhale ya totepo oompito dhiilonga ta ti aantu uunongo oye wuna ashike inaya hala ye wu longithe. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here