Omutengenekothaneko gwondoolopa yEenhana gwa tseyithwa

0
225

KuLoide Jason 

EENHANA – Ewiliko lyondoolopa yEenhana otali ka longitha omwaalu omunene gwomutengenekwathaneko gwembo lyiimaliwa yomumvo 2014/2015 moopoloyeka dhokuhumithakomeho ondoolopa ndjoka.

Omwaalu ngoka tagu ka longithwa ogulilepo ooperesenda omilongo 63 dhiimaliwa ayihe mbyoka ya thanekwa okulongithwa momumvo gwiimaliwa 2014/15. 

Go omwaalu ngoka gwiimaliwa yehumithokomeho ogo oodola oomiliona 105. 

Omutengenekwa mwaalu gwelongitho lyoshimaliwa kewiliko lyondoolopa yEenhana ogwa tulilwe komeho gewiliko nosho wo gaakalimo yomoshilando shoka ku Meya, Julia Shikongo oshiwike shayi. 

Pethimbo a gandja omutengenekwamwaalu nguka Meya Shikongo okwa ti oondjambi dhaaniilonga melelo lyondoolopa ndjoka otadhi ka kuthapo oodola oomiliona 14 dhiimaliwa mbyoka ya thanekwa okulongithwa.

 Okwa ti nonando opena oopoloyeka odhindji okutula miilonga, iimaliwa oyindji yomoomiliona ndhoka 105 otayi ka longithwa okufutila omapya ngoka taga kuthwa ooyene yago opo ga longithwe mokuhumitha komeho ondoolopa ndjika.

Okwa ti omumvo gwembo lyiimaliwa gwo2014/2015 ewiliko lyondoolopa ndjika otali ka longitha oodola oomiliona N$ 23 okutunga ehala epe lyoombelewa dhelelo lyondoolopa, oshoka ngashingeyi ompumbwe yoombelewa oya ninga onene na otayi koko okuyeleka noombelewa ndhoka dhilipo nena.

Kakele kiimaliwa mbyoka tayi longithwa okutunga endiki epe lyelelo lyEenhana, oshilando shika otashi ka longitha wo oodola oomiliona 13,5 okutunga omagumbo ogendji, noshowo oodola omiliona yimwe okutula omawendo omape molugumbo, osho Shikongo a ti.

Okwa ti pamathaneko gewiliko lye, okulongekidha omahala gokutunga omagumbo geli omathele 950, oshilando otashi ka konakona noku tala  omutungilo gwevi pehala ndyoka  lyuuwindji womahala gokutungwa geli omathele 400 gomwaangaka. 

Otali ka tula wo omayakulo gopamuni momahala ngoka mokulongitha oodola oomiliona ntano.

Oondjambi dhaaniilonga otadhi ka kuthamo oodola oomiliona 14 nuumvo okuyeleka noodola oomiliona hetatu ndhoka dha li dha longithwa omumvo gwayi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here