Gwonale okwa tile “Waa kambadhala ku sindi”

0
185

 KuMaria Namupala

ONAYENA – Konyala  aagundjuka oyendji sho inaaya hala okukala momagumbo noku lundulula iinima yaantu, oyeli taya kondjitha onkalo yoluhepo oshoka oya hala ku lwitha iimbuluma moshilongo.

Aalandithi oyendji mbono haya landitha mondoolopa oyati otaye shi enditha nawa ngele ta shiya kiipindi. 

Oya holola kutya oya nyanyukwa oshoka mokutala oongeshefa dhawo otadhi humu komeho nawa.

Peneyambeko Shoongeleni omugundjuka goomvula dhopokati, ye mwene okwa ti okwa kwatwa kohokwe yokulanditha mo 2010 na okwa dhiladhila a longithe ompito ndjoka a pewa opo a tameke okulanditha iinima ye mondoolopa yaMuthiya moka.

Shoongeleni oha landitha iikulya ngaashi oofukwa, omakaka, oondungu, omboga oshowo oombe.  “ Nonande kashishi oshipu oku kala to landitha  ondina okukondja ndi adhe esindano gwonale okwa tile uuwanawa ihawu zi pokapala ka yela ondina einekelo kutya limwe lyomomasiku otandi adha esindano”, ta gwedhako.

Okwa ti ye mwene okwa hala iikaleke kokule niimbuluma, tati okwa hala iilongele kuye mwene noku imonena omboloto a vule kwi ikwathela oshowo a kwathe aakuluntu ye.

 Petrina Amagulu a yambukile kOkashana ka Ingo, okwati oha landitha oondhingu,uumboloto wOshiwambo mbono hewu ningi mwene, konyala Petrina oha landitha ashike iikulya yOshiwambo mbyoka yapya nale. Naye okwati omalandithilo gawo otaga ende nawa oshoka sigo oompano ina tsakaneka nande uudhigu pomatala mpoka.

Gumwe gomwaambono haya landitha natango pOmuthiya, Elina Shuudeni  naye goomvula dhopokati oha landitha oondjuhwa dhOshiwambo,oofukwa,oombe, uusila womahangu oshowo wongaya , omakaka nomboga. Shuudeni okwati okwa hala ongeshefa ye yi koke nawa  ye a vule ku yambidhidha mboka ya pumbwa omakwatho.

“ Onda kwatwa kohokwe yokulanditha sho ndali omushona lela na onda tokola ndi ye mongeshefa ndjika, onda tameka handi landitha owala omakaka ashike ngashingeyi ondina iinima oyindji yOshiwambo mbyoka tandi landitha” Shuudeni ta ti nga.

Okwa gwedhako woo kutya nonande thimbo limwe aalandi haya kala taya nyangwanyangwa shino inashi mu tulitha omutse kepepe oshoka okushi kutya esiku lya landula ota ka mona oocustoma dhivulepo mpoka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here