Omateyo gomagumbo mOndangwa oga londa

0
196

KuMaria Namupala

ONDANGWA  –Omukalimo gomOniipa oshiwike sha ziko okwali a kanitha omaliko ge ngono ga yakwa ashike megumbo, etitano oshiwike sha ziko. 

Meme Hileni okwa ti megumbo ihamu kala omuntu ye okwa adhika aya kiilonga.

“Onda adha ashike aantu yi iteyela nale megumbo eta ya kuthamo iinima yandje ayihe yongushu, yo yene oya teya omweelo gWokokombitha opo ya ye megumbo,onda kala owala he ningi shampa nda yi kiilonga ohandi thigilepo omukulupe gwopuushiinda opo a kale ta talapo ashike nani sheku nangela osho shina uunongo wo ku kulya” meme Hileni ta ti ngaaka.

Okwa ti miinima ye mbono ya yakwapo koombudhi ongaashi nee okompiuta yopeke (laptop), eshina lyoku ninga ookopi, oongodhi dhopeke dhili ndatu (3), otenda ndjono hayi dhikwa piituthi mbyono oyo ashike anuwa ta vulu okudhimbulapo manga  ta holola kutya okwa kanitha iinima ye oyindji unene mbyono kee hena we omukumo ngele otayi ka monika we ngaa.

“ Yakwetu ngaashingeyi otwa lulilwa oshoka aafuthi oyi indjipala unene mOniipa oshowo mondoolopa yaNdangwa, omagumbo otaga tewya unene uusiku nomutenya, mbono hatu kala momagumbo otse atuke iinima yetu kayi liwe megameno uuna twaya kiilonga omuntu oteya ashike eta yaka” ta tsikileko.

Meme Hileni okwati oku uvite nayi unene oshoka keshi ngele iinima ye otayi monika ta indile ku kehe ngoka ta ka mona omuntu ta landitha iinima yoludhi lwatya ngaaka a kale a lopota mbala kopolisi, ye ta indile aakwashigwana ya yande okulanda iinima ya yakwa nenge mbyoka kaa yina uumbapila womalandithilo.

“ Ngele owa tsakaneke omuntu momalukanda mono ta limbilike kala wa lopota kopolisi mbala yo ya ningilwe omakonakono” ta ti nga. 

Okwa ti okwa lopota oshinima shi kopolisi ya Ndangwa naambono ya longa nenge taya tsikile okulonga iimbuluma yoludhi nduka otaya ka kala ya kwatwapo oshoka otaya longo nopolisi ngaashingeyi.

Omukuluntugopolisi yaNdangwa Hafeni Antonius okwati opolisi ye otayi longo nuudhiginini opo yi kwatepo noku konga oongangala ndhoka tadhi eta omiyonena moshigwana. 

Ta indile aakwashigwana ya lopote mbala mboka taya yono oompango nomalandulathano, yo ya katukilwe onkatu yomeendelelo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here