Okluba yuudhano yopolisi pOutapi ya pewa eyambidhidho

0
254

KuLoide Jason 

OUTAPI – Okluba yuudhano yoshitayi shopolisi yaNamibia pOutapi oya pewa omagano goodola omayovi gatano komunangeshefa gwomondoolopa ndjoka oshiwike shayi.

Immanuel Shaduka gwehangano Shaduka Trading CC mOutapi okwa pe aapolisi omagano ngoka opo yi ikwathe nago uuna taya ka kuthombinga  momathigathano gaapolisi ngoka geli ko uule womasiku omulongo okuza momasiku 20 -30 Auguste nuumvo moshilandopangelo shokuumbugantu Keetmanshoop.

Shaduka ngoka a ti keshi omukwanezimo lyaLazarus Shaduka ngoka ta holama oveta sho a dhipaga omukadhi, okwa gandja omagano ngoka opo omiya dha Shinana dhi vule okufutila olweendo lwadho okuya kuudhano mboka noshowo okufutila omalukalwa gadho moshilando shokuumbugantu.

Omuwiliki guudhano moshitopolwa Omusati noku li oDetective Inspector, , Israel Simon okwa pandula omagano ngoka nokwa uvaneke kutya ngaka ota ga ka longithwa nawa.

“Iimaliwa otayi ka longithwa okulanda ootrackshuta niikutu yokudhanitha yaanambelewa aakiintu naalumentu,” osho a gwedha ko.

Omukalelipo gwakomanda gwoshitopolwa Omusati, Komishina Simeon Shindinge, Chief Detective Inspector, Kenneth Simbwaye, okwa kumike aanambelewa yopolisi opo ya longithe omayakulo taga gandjwa kaanangeshefa yomoshilongo. Ngaashi omunangeshefa Shaduka, a ti otaya vulu oku fala iiyenditho yawo kuye opo yi ka pangelwe hoka nopamukalo nguka otaya nkondopeke oongeshefa dhomoshitopolwa, dho ndhoka tadhi vulu oku gandja moshigwana shoka hashi dhi yambidhidha.

Simbwaye okwa indile woo omahangano goongeshefa opo ga kwathele aa iyambi  nenge oongundu dhaa iyambi nomalyenge ngoka taga longo moku keelela iilonga yomiyonena. Okwa londodha kutya egandjo lyomagano ndika inali tali ka ko kutya omukalo okulandako aapolisi, ihe  nal ikale ashike egandjo lyomagano ngaashi hashi ningwa poompito dha yooloka moshilongo ashihe.

 “Shaduka ngoka ongeshefa ye yi li kohi yedhina lyoohe, ndyoka lyafaathana naandyoka lyomulumentu Lazarus Shaduka ta kongwa kopolisi okwa dhimbulutha oshigwana kutya na shi tseye kutya ye kena ekwathano naShaduka ngoka yo ishewe kaye shi ezimo limwe.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here