Yeli 40 taya ka fukala mOlufuko

0
354

KuLoide Jason 

ONGWEDIVA – Konyala aakadhona ye vulithe po 40 oya tokola opo ya fukale moongoma, ano pamuthigululwakalo pethimbo lyoshituthi shokomuvo shOlufuka sha longekidhwa shikale ko momwedi ngu tagu ya mOutapi. Ngoloneya gwoshitopolwa shaMusati meme Sophia Shaningwa oku li u uvite uunambano sho omalongekidho golufuko taga ende nawa unene sho omuyalu omunene gwaakadhona yanakatyepa gwa tula mo omayindilo gawo opo ya kuthe ombinga. Meme Shaningwa ngoka a popi na Kundana ta yolele ketayego okwati kutya omumvo gwazi ko okwa li ashike ya mona omayindilo geli 20 ashike nuumvo omayindilo ngoka yamona itaga thigi omuntu omutumba oshoka otaga hafitha noonkondo.

Okwa yeleke nawa kutya omayindilo guukadhona nenge omanzuna ngoka gena ehalo oku kutha ombinga mOlufuko oha ga gandjelwa uuthemba kaavali yaakadhona mboka, ngoka taga shili palekwa kuwo opo aanona ya vule okukutha ombinga nawa yo woo ya yande omanyenyeto.

“Omalongekidho gwOlufuko oge li metifa ngaashi ngaa shakala, otuna oshunguulalelo yili ko molyomakaya (ngula) ndjoka tayi ka endiwa komupresidende, koominista, komalenga gwopamuthigululwakalo noshowo aakwanepangelo,” osho meme Shaningwa ati. Oshunguulalelo ndjika aniwa oyokugongela oshimaliwa shoku kalanda uushike pengewo ngaashi oongombe, oonamunate nosho tuu . Okwa ti kutya aakuthimbinga woo nawo nuumvo oya indjipala oshoka oya mona nale aakuthimbinga yeli 396, ta ti nuumvo aantu oyendji uunene mboka taya kutha ombinga shivulithe omvogali. Olufuko otalu kadhanenwa moshitopolwa shaMusati moka omolwatotelwa oomvula mbali dha pita ngashingeyi.

Elalakano lyolufuko okuulika omuthigululwakalo gwoshiwambo nkene aakadhona aashona ye na okupita etanda.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here