Okafeelema Uuyuni Uukwanampinyuka Part 2 ota ka piti paife

1
450

KuPinehas Nakaziko

WINDHOEK – Okafeelema komOshiwambo Uuyuni Uukwanampinyuka Oshitipolwa Oshitiyali, ka ningi ethimbo ka tegelelwa koyendji ota ka ka pita pehulilo lyomwedhi nguka. Omupopiliko gwokafeelema haka, Tuwilika Sheya okwa lombwele oshifo Kundana kutya aayambidhidhi yomudhaninkandangala gwokafeelema Uuyuni Uukwanampinyuka Festus Hashipala a tseyika nawa mokafeelema nedhina Kakwaya oya kala noku pula kutya oshitopolwa oshitiyali shokafeelema oko tuu haka, otashi ka pita uunake, okuza kepititho lyoshitopolwa shotango omvula ya yi. Kakwaya ngoka eli omuningi nomudhaninkandangala gwokafeelema haka okwa tseyika onga gumwe gwomaadhani dhingi mboka yeshigamena monooli ya tula uufeelema woshiNamibia pomuthika gwopombanda.

Elalakano lyokafeelema Uuyuni Uukwanampinyuka okuulukila nokulonga aanyasha yepipi lyopaife kombinga yuudhigu mboka hawu etwa kehilo lyomakaya nokiiningwanima ya yoolokathana hayi ningwa moosikola dhomomikunda. Okafeelema ota ka lalakanene ishewe okuuvithako aanyasha unene tuu mboka ye li moosikola pethimbo ndika. 

 “Okafeelema haka ota ka yolitha no ta ka hokitha kehe gumwe oshoka omuna omudhani ngoka a tseyika ishewe nawa Ndjeke Ya Malimba gIindongo ta dhogo mo,” Tuwilika ta ti.

Okafeelema oka totwapo kehangano enene lyoku eta po iiningwanima yomainyanyudho mOkahao.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here