Nono ota ka ulika uunongo we moKatutura

1
216

KuPinehas Nakaziko

WINDHOEK – Enyakwa moongalo dhoAfropop, Kwaito osho wo Okwiku, Iilonga Petrus, a tseyika nawa Nono ota ka kala ena oshiindingili sha kwata miiti shokulaleka uutalala wOkufu mOlyomakaya ndjika ngashi ka shi ithanwa Winter Log Off pehala lyokunwina oStripline, moKatutura.

 Oshiindingili shika tashi tengenekwa tashi ka kala shina omainyanyudho ga dhenga moombuli  otaku tiwa kehe ondjuhwa otayi ka tondoka nenkandjangali, okutameka pohamano yokomatango sigo okwatoka lela.

Nono ota  ithana ne aayambidhidhi osho woo ookuume ye ayehe yatale shiti nkene ta katekela  mbundje oshoka okwa hiya woo oombushe miilonga ngaashi, Ama DAZ floor, Yashe Tati Pii, Chester fullforce, Omakanda, Satlam, D-Squire, Neslow, Ama Zox VDK, Chiza, Dennies Jickstar, S4-Shoo oku tumbulapo ashike aashona mboka wo taya holola kutya ontsi oyina oku ka tsima momeya esiku ndyoka. 

Omvalele yokOkando ndjono ya tamekele oongalo mo 2010 okwali ya pititha oalubuma yawo yotango Time Rise omwedhi gwaziko, ndjono yina ehwata lyoongalo 13 ngaashi ne Inandi Ku Hala,First Love, Time to rise, #Nau Mai osho woo Okandingosho.

Oalubuma oyali yaningwa omikwelengendjo kuShekeni nomokwiimba okwa kwathelwa kaahikingalo aaNamibia ngaashi Steven Side, Yashe Tati Pii, Pallifah Diva, Josie, Christmas naShekeni. Uucd woalubuma opo tawu kakala pomainyanyudho ngaka naNono ota ka gandja omagano guucd wuli utatu nuumbindja utano kaasindani aanelago mboka teke yapula owala kombinga yoalbum ye ndjika ombwambwambwa.

1 COMMENT

  1. Oshituthi oshali oshiwanawa neenkondo naatali oyazapo nomesho omatokele too to kokutala omanyakwa meengalo nkene taga thanganya hostage. . Ostripline make mombanda! Hands up!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here