Omukwaniilwa Johannes Mupiya a talele po Onamatanga

0
210

Helvy Shaanika 

ONGWEDIVA – Omukwaniilwa gwAngandjera, Johannes Mupiya okwa kumike Aayelele yopOnamatanga opo ya yande okulonga iilonga iiwinayi  noya lalakanene okuhumitha komeho oshigwana shawo oshowo oshilongo ashihe momumbwalangandjo.  

Omukwaniilwa Mupiya okwa li a talelel po oshigwana shopoNamatanga oshindji shoka sha thikama po mAayelele oshowo aapopi yelaka lyOshiherero yomwaalu omushona. Sho eya popitha lwotango okuza nkene tuu a langekelwe Omukwaniilwa gwoshitunda shOngandjera omumvo 2012 okwa kumike oshigwana she shoka opo shi dhiginine ongushu yoohedhi noonkuvunkalelo dhopahedhi.

Omukwaniilwa Mupiya okwa yi koshipundi shuukwaniilwa mOngandjera sha landula eso lyOmukwaniilwa Japhet Munkundi omumvo tuu ngoka.  Onamatanga omukunda guli konyala oshinano shookilometa 110 muuninginino wOkahao nomukunda kunka ogu na oshigwana oshindji sha hepa na ohashi hupu ashike munafaalama woku ihupitha.

Sho a popitha aakwashigwana mboka Omukwaniilwa Mupiya okwa ulike eipulo lye kokwaavulika mokati kaagundjuka, nokwe ya indile opo ya simaneke ongushu yomithigululwakalo oshowo oohedhinkalelo oombwanawa dhooyinakulu. Okwe ya gunu ya yande elongitho lyiikolitha, oshowo uufuthi wiimuna momudhingoloko ngoka na okwa ti na ya itule melongo nokutala kutya mOnamatanga namo omwa za aantu ya longwa, oshoka pethimbo ndika mboka ya tala momambo momukunda nguka otaa yalulwa.

Omukwaniilwa okwa kumike wo oshigwana shaanangeshefa opo shi ka tunge oongeshefa kOnamatanga oku kwathela okuyambulapo nokuhumitha komeho oshigwana shaampoka sha hepekwa koluhepo.

Mupiya okwa li a talelepo Onamatanga pethimbo lyethigathano lyoonkambe ndyoka lya li lya longekidhwa  kosikola yopevi yedhina Onamatanga Combined School.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here