Omunuulema ta hepitha mumwayina nomanganga

0
290

KuLoide Jason 

ETAYI – Omukulupe Hapopawa Petrus okuli ta li tapi sho ta hepekwa kumumwayina gwoshilema.

Aashinda ya Petrus oya ti kutya omwayina ngoka kena omagulu agehe ote mu monitha iihuna unene sho ha zimo tayi kuundingosho noku lala mokuti, kaaku shiwike mpoka eli.

“Oshili omuntu nguka ina pumbwa nando okatemba oshoka ota hepeke omwayina nokukanaakana. Ota ende oshinano oshile oku ka konga otombo ashike ye ohi  ikwathelele megumbo shoka tashi monitha mumwayina iihuna ye akulupa,” aashinda osho ya ti.

Nanondo Kundana pethimbo a talele po egumbo ndika Petrus kalimo, Waitta Petrus  ngoka ali a kanitha omagulu ge agehe kuuvu wokankela omo a adhika megumbo.

Waitta okuna omimvo dha konda pomilingo 60, ashike aniwa okuna oluhindo, oshinima shoka hashii uvitha noku tapatitha omwenyo gwamwaina.

Mumwayina okwati kutya  shoka nduno tashi mu hepeke uunene osho shoka kutya mumwayina okuna uunene elaka lya honga temu tu kagula uunene noku muhakukila nokuli nomayego shoka sha li she mu halutha noonkondo.

“Mumwameme ngaye otandi musile oshiho nohole nombili ashike, kehole kulombwelwa, oha tu kundje noonkondo unene noha tumbulandje na meme,  oshili omwenyo gwandje ogwa lindimana nayi.  Omolwashike nee ena oonkondo dhokuya Kehenge ashike kena oonkondo dhoku kiikwathela mepya, oh! Ota monithandje iihuna nayi nonando ondi mu hole,” Petrus osho a hokolola ngaa mongodhi.

Okwati kutya mumwayina ngoka ha tuula iikunguma ano omakumbatha kehe a landelwa okwe mu lulila nayi ashike okwa ninga ngaa oonkambadhala dhokumushangitha okatemba nonando okuna uumbanda wo kutya ota shi vulika aka kane uuna ena okatemba oshoka okuhole okweenda .

Waitta ngoka ta kookaya ashike, oha kookaya uule woometa 400 okuya kuukamba hoka ha kashinga wuli komukunda Ehenge omanga ye eli momukunda Otindi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here