Ambunda otaka kondjitha Quigg muSeptemba

0
245

WINDHOEK – Enyanyakwa lyUuyuni nale lya Namibia  Paulus ‘The Rock’ Ambunda okwa tegelelwa a kondjithe omudhengingonyo omuBritish, Scott Quigg nelalakano okumu kutha epaya lyondjundo yoSuper Bantamweight lyehangano lyoongonyo lyo World Boxing Association.

Olugodhi lwa Ambunda na Quigg olwa tegelelwa lu kakaleko momasiku 13 Septemba poshinyanga shedhina Phones-4-U Arena moshilando sha Manchester,mo UK .

Omudheuli nomuhumithikomeho gwa Ambunda , Nestor ‘Sunshine’ Tobias okwa koleke onkundana ndjika oshiwike shika a ti  Ambunda okwa pewa ishewe ompito opo a galukile mongundu yaambokisi  nokuninga ishewe enyakwa lyuuyuni konima sho a li a kanitha epaya lyondjundo yoWBO Bantamweight  komumbokisi omuJapani, Tomoki Kameda omumvo gwayi.

Ambunda sigo oompaka okwa kanitha olugodhi lumwe aluke mokati komalugodhi omilongo  22 ngoka a kondja okuza tuu nkene a ningile omumbokisi gwopaithano.

“Scott Quigg omumbokisi mokati kaambokisi omanyakwa muuyuni no sigo onena ina dhengwa nando okomukondjithi gwe gumwe konima yomaudhano geli omilongo 28. Okuna ondjokonona itaayi itaalwa nuupu,sigo oompaka ina dhengwa nando onkene molugodhi nduka ‘The Rock’ na tse otatu ka soshimpwiyu kutya otaka lola okudhengwa kwe kwotango taku mu zile momake ga Ambunda.,’ osho Tobias ngoka a hwama a popi.

“Otuna esimaneko enene lya Quigg ndele omupya omunene oonguka kutya okwa ningi ehogololo lyapuka sho a zimine olugodhi nduka, tse ota tu yi koshilando hoka nokulonga nuukeka ngaashi tashi vulika. Nduka otalu ka kala olugodhi olutiyali lwAmbunda mondjundo ndjika yo Super Bantamweight  notwa hala okulu ninga itaalu dhimbiwa kuye nokoshilongo shetu naantu yasho onkene okwa pumbwa eyambidho lyetu,”

“Oshinyanga sha Phone4U osha tegelelwa shika kale shuudha konyala aatali omayovi  20 000 taya ka yambidhihda omukwashilongo gwawo, onkene otatu keshi nyanyukilwa ngele nduka otalu vulu okuulikwa moNamibia pethimbo  talu kondjwa , opo Ambunda a kale nontseyo kutya aayambidhidhi ye kegumbo oye li konima ye nokumukumika.

Omolwashika otwa indile mboka ya longekidha olugodhi nduka opo  yetu pe uuthemba wotiivi okuulika uudhano mbuka moNamibia, opo aayambidhidhi yetu ya vule okulandula olugodhi ,” Tobias a ti.

KuOtniel Hembapu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here